Too Also Either

  • Çeviri
  • Ekstralar

Too, also, so, either, neither

Olumlu bir söylem ile hem fikir olmak için “too”, “also” veya “so” kullanırız.

I like playing tennis.”

Tenis oynamayı severim.

I am tired.”

Yorgunum.

also

I also like playing tennis.

Ben de tenis oynamayı severim.

I am also tired.

Ben de yorgunum.

too

I like playing tennis, too.

Ben de tenis oynamayı severim.

I am tired, too.

Ben de yorgunum.

so do I/ so am I

So do I.

Ben de.

So am I.

Ben de.

me, too

Me, too.

Ben de.

Me, too.

Ben de.

I do/am, too

I do, too.

Ben de.

I am, too.

Ben de.

Unutmayın, sadece “me,too” iki cümle için aynı kalıyor.

Olumsuz bir söylemle hem fikir olmak için “either” veya “neither” kullanırız.

I don’t like playing tennis.”

Tenis oynamaktan hoşlanmam.

I’m not tired.”

Yorgun değilim.

Me neither (informal)

*iki cümle için de aynı kalır ve gayri-resmi bir kullanımdır.

Me neither.

Ben de (hoşlanmam).

Me neither.

Ben de (değilim).

I don’t either/I’m not either

I don’t either.

Ben de (hoşlanmam).

I’m not either.

Ben de (değilim).

Neither do I/Neither am I

Neither do I.

Ben de (hoşlanmam).

Neither am I.

Ben de (değilim).

Me too” ve “me neither” kalıpları fiil zamanına göre değişikliğe uğramazlar. Fakat, 

So…I”, “Neither…I” ve “I…either” kalıpları kullanılan cümledeki fiil zamanına uyum sağlamak zorundadırlar.

Şimdi biraz alıştırma yapalım.

1. Tom won’t come to school. ____ Sarah.

a. so is

b. also

c. neither will

2. I’m hungry. ___.

a. I am either.

b. I’m also.

c. me, too.

3. I didn’t like the movie.___.

a. I don’t either.

b. Neither me.

c. I didn’t either.

4. They were happy about the movie. ___we.

a. Neither were

b. Neither weren’t

c. So were

5. I can’t swim. ___.

a. me, too.

b. Neither I can’t.

c. Neither can I.

6. I don’t like him, and Ryan ____.

a. so does.

b. doesn’t either.

c. too

7. I like singing. I ___like singing.

a. either

b. so

c. also

8. I’m happy to see you. I’m happy to see you, ___.

a. too

b. also

c. either

9. I never go to the gym. ____.

a. so do I

b. me, too

c. I don’t either

Cevaplar:

c, c, c, c, c, b, c, a, c

Konular