Gelişiminizi kaydetmek ve tüm dersleri görmek için lütfen kursu aktive ediniz. Daha önce aktivasyon yaptıysanız giriş yapınız.

Başlangıç 1


Alfabe, cümle kuruluşu
0%
What is this?, olumsuz cümleler, soru cümleleri
0%
Kısa cevaplar 1
0%
Çoğul yapma, this, that, these, those
0%
Olumsuz çoğul cümleler, çoğul soru cümleleri
0%
Where (here, there), kurala uymayan çoğullar
0%
Edatlar, in, on
0%
Sıfatlar, under, near, and
0%
There is, there are, a, an
0%
There is, there are (olumsuz, soru)
0%
Şahıs zamirleri
0%
How many?
0%
Renkler, kısa cevaplar 2, behind, in front of
0%
Sayılar, who?
0%

Başlangıç 2


İyelik sıfatları
0%
İsim tamlaması 's
0%
Fiilin emir hali
0%
Some, any
0%
Many, çoğul isimlerde 's
0%
Şimdiki zaman
0%
To, from
0%
Şimdiki zaman kipi (olumsuz, soru)
0%
With, for
0%
Sayılamayan isimler
0%
A cup of
0%
One, two, some of the
0%
On the right (left)
0%
Geniş zaman
0%
Geniş zaman (devam)
0%
Konuşmalar 1
0%

İleri Başlangıç 1


Whose, into
0%
Saat, zaman bildirme
0%
Zaman ifadeleri
0%
-Bilmek, sıklık bildiren cümleler
0%
How often, ...times
0%
Şahıs zamirlerinin -i ve -e hali, kısa cevaplar
0%
At, in
0%
İsmin -i ve -e halleri
0%
To have
0%
Out of, far from
0%
Gelecek zaman
0%
Yönler, make, do
0%
Kısa cevaplar 2
0%
About, by
0%
Kelimeler
0%
Konuşmalar 2
0%

İleri Başlangıç 2


Which, iki nesneli fiiller
0%
By, çoğul devam
0%
Geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz fiiller
0%
The (devam)
0%
Geçmiş zaman olumsuzluk ve soru hali
0%
To be fiilinin geçmiş hali
0%
There was, were, geçmiş zaman devam
0%
Had
0%
İyelik zamirleri
0%
In the middle of, in, out
0%
To, half, each
0%
Sıfatların karşılaştırılması, why
0%
Other, another, others
0%
Sıfatların karşılaştırılması (devam)
0%
Zaman ifadeleri 2, long, tall
0%
Konuşmalar 3
0%

Orta 1


So ... as
0%
Aylar ve mevsimler
0%
Going to ile gelecek zaman
0%
Hava durumu
0%
A little, a few
0%
Past continuous
0%
-İng almayan fiiller
0%
If'li cümleler, self
0%
Pazarda alışveriş
0%
Zarflar: somebody, someone, something
0%
Fiilden yapılmış sıfatlar
0%
Nobody, noone, nothing
0%
Get, zarfların karşılaştırması
0%
Between, among
0%
Edatlar (Prepositions)
0%
Telefon konuşmaları
0%

Orta 2


Fiillere eklenen -er eki
0%
Want (tell, help, order) … to
0%
Çoğul yapma
0%
Fiil ve edat, deyimler
0%
Across, through, along
0%
Sıra sayı sıfatları, except, instead of
0%
Then ile cümleler, deyimler
0%
Sıfatlar ile get sözcüğü, away, run away, right away
0%
Sıfatların karşılaştırması (less), by (my, your, …) watch
0%
Must yardımcı fiili, never
0%
Most (most of...), still, sir, point to
0%