The Relative and Noun Clauses

 • Çeviri
 • Ekstralar

The relative (adjective) and noun clauses

Relative Clause (ilgi tümceciği) cümle içinde,

"what kind?" (Ne tür?)

"how many?" (Kaç tane?)

"which one?" (Hangisi?)

sorularını cevaplayan sıfat görevini görür.

Relative Clause oluşturmak için,

1. Relative pronouns(who, whom, whose, that, or which)

veya,

2. Relative adverbs (when, where, or why)

kullanılır.

Öncelikle, Relative Pronouns örneklerine bakalım.

1. Relative Pronouns

Relative Pronouns, defining (tanımlayıcı) veya non-defining (tanımlayıcı olmayan) yapıda olabilir.

a. Defining Relative Pronouns

 • The person who broke it should fix it. (modifying person)

 • Onu kim kırdıysa o tamir etmeli. (tanımlanan sözcük “person”)

 • The girl whom you talked was my sister. (modifying girl)

 • Konuştuğun kız benim kardeşimdi. (tanımlanan sözcük “girl”)

 • People whose favorite color is red, are more impulsive. (modifying people)

 • En sevdiği renk kırmızı olan kişiler daha fevri olur. (tanımlanan sözcük “people”)

 • This is the house that my father built. (modifying house)

 • Bu babamın inşaa ettiği ev. (tanımlanan sözcük “house”)

 • The book which Tom gave me is interesting. (modifying book)

 • Tom’un bana verdiği kitap ilginç. (tanımlanan sözcük “book”)

*çoğu zaman (özellikle Amerikan İngilizcesinde) who, whom ve which yerine that de kullanabiliriz.

b. Non-defining Relative Pronouns

Non-defining Relative Clause cümleye ek bilgi katar. Cümleden “clause” çıkarıldığı zaman cümlenin anlamı değişmez.

 • My friend Tom, who lives in Italy, will be visiting me next month.

 • İtalya’da yaşayan arkadaşım Tom gelecek ay beni ziyaret edecek.

 • My friend Tom will be visiting me next month. 

 • Arkadaşım Tom gelecek ay beni ziyaret edecek.

*cümleden Relative Clause çıkarıldığında cümlenin genel anlamında bir değişiklik meydana gelmez.

2. Relative Adverbs

Relative Adverbs yine aynı şekilde iki tümceyi birleştirir. Özne veya nesne yerine geçmez, sadece zarf yerine kullanılır.

 • This is the place where we met. (at/in which)

 • Burası buluştuğumuz yer.

 • Do you remember the day when we went to Tom’s house? (on which)

 • Tom’un evine gittiğimiz günü hatırlıyor musun?

 • Our teacher told us the reason why it is important to study physics. (the reason for which)

 • Öğretmenimiz bize fizik okumanın neden önemli olduğunu anlattı.

Relative Clause cümlelerini gördük, şimdi Noun Clause (İsim tümceciği) ne şekilde kullanılır bir göz atalım.

Noun clause isim yerine geçen bağımlı bir tümceciktir.

I don’t know her. (noun) Onu tanımıyorum.

I don’t know who she is. (noun clause) Onun kim olduğunu bilmiyorum. 

I think that he loves you. Seni sevdiğini düşünüyorum.

I think he loves you. (that olmadan da kullanabiliriz)

I think that you are pretty. Senin güzel olduğunu düşünüyorum.

I think you are pretty. (that olmadan da kullanabiliriz)

What, where ve why gibi soru sözcükleri Noun Clause içinde zarf görevi görebilir.

I don’t know what she wants. Ne istiyor bilmiyorum.

She didn’t tell me where she is. Bana nerede olduğunu söylemedi.

She is asking who did this. Bunu kimin yaptığını soruyor.

I don’t know which car is his. Hangi araba onunki bilmiyorum.

I don’t understand why she doesn’t like me. Beni neden sevmediğini anlamıyorum.

Do you know whose bag is this? Bu kimin çantası biliyor musun?

Cümle başında da kullanabiliriz:

What he did was amazing. Onun yaptığı inanılmazdı.

Where they are going is a mystery. Nereye gidiyor oldukları bir gizem.

Konular