Reflexive Pronouns

  • Çeviri
  • Ekstralar

Lesson 27: Myself, yourself etc. (reflexive pronouns)

Dönüşlü zamirlere göz atalım:

I me myself (kendim)

you you yourself (kendin)

he him himself (kendi)

she her herself (kendi)

it it itself (kendi)

we us ourselves (kendimiz)

you you yourselves (2 or more people) (kendiniz)

they them themselves (kendileri)

Dönüşlü zamirleri ne zaman kullanırız?

1. Nesne ve özne aynı ise “reflexive pronoun” kullanılır.

He talks to himself. Kendi kendine konuşuyor.
We are enjoying ourselves. 
Eğleniyoruz.

2. Anlamı vurgulamak için “reflexive pronoun” kullanılır.

I cooked the cake myself. Pastayı kendim pişirdim.

Edgar Alan Poe himself signed the book. KitabıEdgar Alan Poe’nun kendisi imzaladı.

3. Bir şeyin kendi başına, yalnız yapıldığını ifade etmek için “by” edatı ile birlikte “reflexive pronoun” kullanılır.

He went to school by himself. Okula kendisi gitti.

She walked home by herself. Eve kendisi yürüdü.

---

Dikkat edin!

Dönüşlü zamirleri aşağıdaki fiiller ile kullanmayız:

He washed [himself].
He always shaved [
himself].
She dressed [
herself]

Pratik yapalım…

Finish the sentences.

I did it _______.

Did you do it _______?

Ryan and I did it _______.

Did they do it _______?

Ryan didn’t do it _______.

Carolin did it _______.

---

Answers:

I did it myself.

Did you do it yourself?

Ryan and I did it ourselves.

Did they do it themselves?

Ryan didn’t do it himself.

Carolin did it herself.

Konular