Possesive s

  • Çeviri
  • Ekstralar

Ders 11: Possessive ’s (Sahiplik)

Aidiyet belirtmek için kesme işareti ile birlikte “s” sahiplik takısını kullanırız.

Tekil sahiplik kesme işareti ve “s” takısı ile oluşturulur.

one girl’s bag                 Bir kızın çantası
one man’s jacket            Bir adamın ceketi
Bill’s pen                         Bill’in kalemi
Mary’s house                  Mary’nin evi
Tom’s book                     Tom’un kitabı
Jane’s car                       Jane’in arabası
             
Örneğin,
Tom’s book is boring. Tom’un kitabı sıkıcı.
Jane’s car is small.  Jane’in arabası küçük.

Diğer örnekler:
A: Whose pen is that? O kimin kalemi?
B: It’s Bill’s pen. O Bill’in kalemi.
A: Whose book is that? O kimin kitabı?
B: That is Tom’s book. O Tom’un kitabı.
A: Whose car is that? O kimin arabası?
B: It’s Jane’s car. O Jane’in arabası.
Çoğul sahiplik, çoğul takısı “s” ve kesme işareti ile oluşturulur. Örneğin,
Two girls’ bag   İki kızın çantası
The Smiths’ house  Smith’lerin evi
The ladies’ toilet  Bayanlar tuvaleti

Bazı düzensiz çoğullar vardır. Bunlar da kesme işareti ve “s” takısı ile oluşturulur. Örneğin,

  Children’s room   Çocukların odası
  People’s lives   İnsanların hayatları
  Men’s changing room  Erkeklerin soyunma odası
  

Eğer iki kişi aynı öğeye sahipse, kesme işareti ve s’i ikinci isimden sonra kullanırız. Örneğin,

John and Mary's home – John ve Mary’nin evleri
Eğer bireysel sahiplik varsa, ‘s her bir isimden sonra kullanılır.
John's and Mary's dogs – John’un ve Mary’nin köpekleri

Diğer örnekler:
A: Whose house is that? O kimin evi?
B: It’s Carolin’s house. O Carolin’in evi.

A: Whose house is that? O kimin evi?
B: It’s Ryan’s house. O Ryan’ın evi.

A: Whose house is that? O kimin evi?
B: It’s Carolin and Ryan’s house. O Carolin ve Ryan’ın evi.

A: Whose house is that? O kimin evi? B: It’s the Smiths’ house. O Smith’lerin evi.

Sahiplik belirtmek için “of” edatını da kullanabiliriz. Örneğin,

The bag of a girl                   a girl’s bag
The jacket of a man             a man’s jacket
The house of the Smiths      The Smiths’ house

Vocabulary:
Suffix: ek

Konular