Past Continuous

  • Çeviri
  • Ekstralar

Past continuous, Present perfect continuous, Future continuous

Past continuous

Şimdi sürekli geçmiş zamana bir göz atalım.

was/were + -ing

 

affirmative

negative

question

I, he, she, it

I was playing.

I was not playing.

I wasn’t playing.

Was I playing?

you, we, they

You were playing.

You were not playing.

You weren’t playing.

Were you playing?

1. Geçmişte süreklilik gösteren eylemler için “Past Continuous” kullanılır.

I was playing tennis yesterday at 10am.

Dün saat 10’da tenis oynuyordum.

2. Iki eylem aynı anda gerçekleştiğinde “Past Continuous” kullanılır.

I was listening to music, while she was watching TV.

O televizyon seyrederken ben müzik dinliyordum.

3. Belli bir durum gerçekleşmekte olan bir eylemi böldüğünde “Past Continuous” kullanılır.

We were having breakfast, when you phoned.

Sen telefon ettiğinde biz kahvaltı ediyorduk.

Örnekler:

What were you doing at 2 o’clock? Saat 2’de ne yapıyordun?

I was listening to music. Müzik dinliyordum.

What were they doing when Jane arrived? Jane geldiğinde onlar ne yapıyorlardı?

They were playing tennis. Tenis oynuyorlardı.

What was Ryan doing while you were studying? Sen çalışırken Ryan ne yapıyordu?

He was watching TV. Televizyon seyrediyordu.

Present Perfect Continuous

Şimdi Past Perfect Continuous’a göz atalım.

Has/have been + -ing

 

affirmative

negative

question

I, you, we, they

I have been playing

I have not been playing

I haven’t been playing

Have I been playing?

he, she, it

She has been playing

She has not been playing

She hasn’t been playing

Has she been playing?

Not: Bu zaman Türkçede yoktur ve genelde Present Perfect Tense ile karıştırılır. Present Perfect Continuous, geçmişte başlayan ve yakın geçmişe kadar devam eden eylemleri ifade eder. Oysa ki, süreklilik ifade etmeyen, bir kerede yapılıp bitirilen işlerin anlatılmasında Present Perfect kullanılır.

Örnekler:

I have lived in New York for three months. New York’ta 3 ay yaşadım.

I have been living in New York for the last three months. New York’ta 3 aydır yaşıyorum.

Geçmiş zamanda başlayan ama hala devam eden eylemler için “Present Perfect Continuous” kullanılır.

Örnekler:

What have you been doing? I have been listening to music. Ne yapıyorsun? Müzik dinliyorum.

I have been waiting here for one hour. Burda bir saattir bekliyorum.

She has been working at that company for two years. O iki senedir o şirkette çalışıyor.

I haven’t been exercising lately. Son zamanlarda egzersiz yapmıyorum.

Recently, I have been working for long hours. Son zamanlarda, uzun saatler çalışıyorum.

Future Continuous

Şimdi gelecek zamanda süreklilik zamanına göz atalım.

Future time + will be –ing

will be –ing + future time

 

affirmative

negative

question

I, you, we, they, he, she, it

You will be playing

You will not be playing

You won’t be playing

Will you be playing?

Gelecekte belirli bir zamanda gerçekleşecek olan eylemi ifade etmek için “Future Continuous” kullanılır.

Örnekler:

What will you be doing at 10 o’clock tomorrow?

Yarın saat 10’da ne yapıyor olacaksın?

I will be going to school. I won’t be watching TV.

Okula gidiyor olacağım. Televizyon seyrediyor olmayacağım.

What will they be doing this time next week?

Onlar haftaya bu saatlerde ne yapıyor olacaklar?

They will be playing tennis. They won’t be working.

Tenis oynuyor olacaklar. Çalışıyor olmayacaklar.

Bu zamanı öğrendiğimize göre, lütfen ekstra çalışma alanına göz atarak Future Continuous Tense ile kullanılan belirli zaman ifadelerine bakınız.

Some time phrases for future continuous

at 10 o’clock 10’da

10 o’clock tomorrow Yarın 10’da

tomorrow Yarın bu saatte

this time next week Haftaya bu saatte

next month Gelecek ay bu saatte

next year Gelecek yıl bu saatte

day’s time/in 2 days’ time Bir gün içinde/2 gün içinde

in a week’s time Bir hafta içinde

month’s time Bir ay içinde

half an hour bundan yarım saat sonra

1 week bundan bir hafta sonra 

2 months from now bundan 2 ay sonra

1 year bundan 1 yıl sonra

10 years bundan 10 yıl sonra

What will Ryan be doing in a year’s time? Ryan bir yıl sonar ne yapıyor olacak?

He will be working. Çalışıyor olacak.

He won’t be going to university. Üniversiteye gidiyor olmayacak.

What will she be doing 2 years from now? O 2 yıl sonra ne yapıyor olacak?

She will be working 2 years from now. O 2 yıl sonra çalışıyor olacak.

She won’t be studying 5 years from now. Bundan 5 yıl sonra okuyor olmayacak.

Konular