Numbers 1

  • Çeviri
  • Ekstralar

Ders 3: Sayılar 1

Counting from 1 to 10 (1’den 10’a kadar saymak)

One 1

Two 2

Three 3

Four 4

Five 5

Six 6

Seven 7

Eight 8

Nine 9

Ten 10

Counting from 11 to 20. (11’den 20’ye kadar saymak)

Eleven 11

Twelve 12

Thirteen 13

Fourteen 14

Fifteen 15

Sixteen 16

Seventeen 17

Eighteen 18

Nineteen 19

Twenty 20

Eğer bir sayı 21 ila 99 arasında ise ve ikinci basamağı sıfır değilse, sayıyı iki ayrı sözcük olarak yazar ve tire işareti ayırırız.

Counting from 21 to 30. (21’den 30’a kadar saymak)

Twenty-one 21

Twenty-two 22

Twenty-three 23

Twenty-four 24

Twenty-five 25

Twenty-six 26

Twenty-seven 27

Twenty-eight 28

Twenty-nine 29

Thirty 30

Counting in 10s (10’lukları saymak)

Forty 40

Fifty 50

Sixty 60

Seventy 70

Eighty 80

Ninety 90

A Hundred 100

Konular