Nouns Adjectives Articles

  • Çeviri
  • Ekstralar
Ders 6: Articles, Adjectives, Nouns
(Tanımlıklar, sıfatlar, isimler)

İki çeşit tanımlık vardır. Belirli tanımlık ve belirsiz tanımlık.
Belirli tanımlık “the” bilinen şeyler için kullanılır.

The girl – Kız
The boy - Erkek
The apple - Elma
The orange - Portakal

Belirsiz tanımlıklar “a” ve “an” genel şeyler için kullanılır.

A, sessiz harften önce:

A girl – Bir kız
A boy – Bir erkek

An, sesli harften önce:

An apple – Bir elma
An orange – Bir portakal

İsim; bir kimseyi, yeri, nesneyi veya soyut bir fikri tanımlar; sıfat ise ismi tanımlayan bir sözcüktür. Bazı örneklere göz atalım.

Adjectives - Sıfatlar   Nouns – İsimler

Woman – kadın
young - genç     man – adam    
beautiful - güzel    girl – kız     
tall - uzun     boy – erkek    
big - büyük     Apple – elma    
orange - portakal
house - ev


She is a tall girl. – O uzun bir kızdır.
The girl is tall. – Kız uzundur.
It’s a big house. – O büyük bir evdir.
The house is big. – Ev büyüktür.

He is a young boy. – O genç bir erkektir.
The boy is young. – Erkek gençtir.

Şimdi bazı sıfatlara ve zıt anlamlılarına bakalım.

uzun x kısa, büyük x küçük, genç x yaşlı, güzel x çirkin

a tall woman uzun bir kadın
a short woman kısa bir kadın
a big apple büyük bir elma
a small apple küçük bir elma
a young man genç bir adam
an old man yaşlı bir adam
a beautiful house güzel bir ev
an ugly house çirkin bir ev

Konular