Have got

 • Çeviri
 • Ekstralar

Lesson 23: Have got – Sahip olmak

Have got”, “to have” ile aynı anlama gelir. İkisi de sahip olmak anlamında kullanılır.

Have got = have

Has got = has

She has got blue eyes. = She has blue eyes. (Onun mavi gözleri var)

Ancak,

Have/has got sadece geniş zamanda kullanılır.

Have genelde olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılmaz.

olumlu

olumsuz

soru

I, you, we,

they

You have got a dog.

You have a dog.

You haven’t got a dog

Have you got a dog?

he, she, it

He has got a dog.

He has a dog.

He hasn’t got a dog.

Has he got a dog?

Örnekler:

Have you got any brothers and sisters? Hiç abin veya kız kardeşin var mı?

Yes, I have got one brother and a sister. Evet, bir abim ve bir kız kardeşim var.

No, I haven’t got any (brothers and sisters). Hayır, hiç yok. (abim ve kız kardeşim)

Have they got a car? Onların arabası var mı?

Yes, they have got a car. Evet, onların arabası var.

No, they haven’t got a car. Hayır, onların arabası yok.

Has she got any children? Onun hiç çocuğu var mı?

Yes, she has got three children. Evet, onun üç çocuğu var.

No, she hasn’t got any children. Hayır, onun hiç çocuğu yok.

Diğer örnekler:

I have got black hair. Siyah saçım var.

I have got the flu. Soğuk algınlığım var.

We have got a dog. Köpeğimiz var.

She has got an American passport. Onun Amerikan pasaportu var.

Video’yu duraklatalım ve soruları cevaplayalım.

Write questions. The first one is done for you.

 1. You / a cat? Have you got a cat?

 1. Ryan and Carolin / children? _______________?

 1. She / a boyfriend? _______________?

 1. We / any money? _______________?

 1. Your mother / a car? _______________?

--- 

Answers

 1. You / a cat? 

Have you got a cat?

 1. Ryan and Carolin / children? 

Have Ryan and Carolin got any children?

 1. She / a boyfriend?

Has she got a boyfriend?

 1. We / any money?

Have we got any money?

 1. Your mother / a car?

Has your mother got a car?

Konular