Expressions about School

  • Çeviri
  • Ekstralar

Lesson 32: Expressions about school (okulla ilgili deyişler)

Okulla ilgili deyişlere göz atalım:

go to school/university (okula/üniversiteye gitmek)

attend a class (derse katılmak)

do homework (ödev yapmak)

take attendance (yoklama almak)

Örnekler:

A: Where do you go to university? Üniversiteye nerede gidiyorsun?

B: I go to university in New York. Üniversiteye New York’ta gidiyorum.

A: Are you learning English? İngilizce öğreniyor musun?

B: Yes, I attend an English class at the weekend. Evet, hafta sonu İngilizce sınıfına katılıyorum.

A: Do you do your homework? Ödevini yapıyor musun?

B: Yes, I always do my homework. Evet, ödevimi her zaman yaparım.

A: Did the teacher take attendance? Öğretmen yoklama aldı mı?

B: Yes, she took it before starting the class. Evet, derse başlamadan önce aldı.

take an exam (sınava girmek)

study for an exam (sınava çalışmak)

get a grade (not/puan almak)

pass an exam X fail an exam (sınavı geçmek X sınavdan kalmak)

Örnekler:

A: What are you doing? Ne yapıyorsun?

B: I am studying for my exam next week. Gelecek haftaki sınavıma çalışıyorum. 

A: Did you get a good grade in your exam? Sınavından iyi bir not aldın mı?

B: Yes, I got a good grade. Evet, iyi bir not aldım.

A: Did you pass your exam? Sınavını geçtin mi?

B: Yes, I passed my exam. Evet, sınavımı geçtim.

OR B: No, I failed my exam. Hayır, sınavımdan kaldım.

Vocabulary:

Go to school/university: okula/üniversiteye gitmek

Attend a class: derse katılmak

Do homework: ödev yapmak

Take attendance: yoklama almak

Take an exam: sınava girmek

Study for an exam: sınava çalışmak

Get a grade: not/puan almak

Pass an exam: sınavı geçmek

Fail an exam: sınavdan kalmak

Konular