Adverbs 2

 • Çeviri
 • Ekstralar

Adverbs 2 – adverbs of manner (durum zarfları)

Durum zarfları bir kimsenin bir işi nasıl yaptığını veya o işin ne şekilde yapıldığını anlatır.

How does she dance? Nasıl dansediyor?

She dances beautifully. Güzel dansediyor.

How is that car? O araba nasıl?

That car is very fast. O araba çok hızlı.

Yapı:

Sıfat + -ly = zarf

Sıfatlar Zarflar

beautiful beautifully 

slow slowly

quick quickly

quiet quietly

bad badly

Bu örneklerin bazı istisnaları vardır.

Örneğin,

fast fast

hard hard

good well

vs.

Şimdi biraz alıştırma yapalım.

Boşlukları uygun zarflar ile doldurunuz.

 1. He ate his breakfast very _______. We ran late for class. 

 2. I don’t know him very _______. 

 3. He drives very _______. It’s dangerous. 

 4. She speaks French very _______. She sounds like a native. 

 5. The baby is asleep speak _______ please. 

Cevaplar:

 1. He ate his breakfast very slowly. We ran late for class. 

 2. I don’t know him very well.

 3. He drives very fast. It’s dangerous. 

 4. She speaks French very well She sounds like a native. 

 5. The baby is asleep, speak quietly please. 

Konular