UNDER

  

"Altında" anlamına gelen under sözcüğü de önceki derste gördüğümüz in ve on gibi edattır.


The dogs are under the tree. Köpekler ağacın altındadır.
Is the bird under the chair? Kuş sandalyenin altında mıdır?
The rulers are not under the bag. Cetveller çantanın altında değildir.