WHO

  

What, where gibi bir soru sözcüğü olan who "kim" anlamındadır. Cümle içindeki yeri diğer soru sözcüklerinde olduğu gibidir.


Who is this man? Bu adam kimdir?
Who are you? Siz kimsiniz?
Who are they? Onlar kimdir?