what's-that's-it's-isn't

  

İngilizcede, özellikle konuşma dilinde, is sözcüğü kendisinden önce gelen what, that, it gibi sözcüklerle birleşerek kısalır.


Söyleyiş bakımından daha kolay ve daha süratli olduğu için konuşurken tercih edilen kısaltılmış şekillerin anlam bakımından kısaltılmamış şekillerden farkı yoktur.


what is what's
that is that's
it is it's
is not isn't