EDATLAR (Prepositions)

  

Edatlar cümledeki belirli sözcüklerin birbiriyle bağlantısını sağlar. Bu dersimizde in ve on edatlarını öğreneceğiz.


In edatının anlamı "içinde"dir. Cümledeki yerini ve kullanılış şeklini aşağıdaki örneklerde inceleyiniz.


The men are in the house. Adamlar evdedir. (=evin içinde)
The pictures are in the book. Resimler kitaptadır. (=kitabın içinde)
The students are in the room. Öğrenciler odadadır. (=odanın içinde)