these, those, they

  

Bu sözcükler daha önce görmüş olduğumuz this, that, it sözcüklerinin çoğul şekilleridir.


this bu
these bunlar
that şu
those şunlar
it o
they onlar