İNGİLİZ ALFABESİ

  

Latin harfleriyle yazılan İngiliz alfabesi aşağıda gösterilen 26 harften meydana gelmiştir.

Dikkat ediniz, İngilizcede ı harfi yoktur. Ancak, i harfi büyük harf olarak yazıldığında noktasız yazılır (I).

A a
B b
C c
D d
E e
F f
G g
H h
I i
J j
K k
L l
M m
N n
O o
P p
Q q
R r
S s
T t
U u
V v
W w
X x
Y y
Z z