Time

 • Çeviri
 • Ekstralar

Lesson 29: Asking/telling the time (saati sormak, söylemek)

Saat nasıl sorulur ve söylenir göz atalım:

Saati sormak:

What’s the time? (Saat kaç?) 

What time is it? (Saat kaç?) 

Can you tell me the time please? (Saati söyleyebilir misiniz lütfen?)

Have you got the time please? (Saatiniz var mı acaba?)

Saati söylemek:

O’clock (tam saatler)

Tam saatlerde o'clock kullanırız.

 • 11:00 - ten o'clock

 • 2:00 - two o'clock

---

Minutes + PAST / TO + Hour (dakika + geçe/kala + saat)

1-30 arasında PAST,

31-59 arasında TO kullanırız. 

 • 4:40 - twenty to five

 • 8:25 – twenty-five past eight

---

Half and Quarter (Buçuk ve çeyrek)

Saati 30 dakika geçe HALF PAST kullanılır.

 • 4:30 - half past four 

Saati 15 dakika geçe QUARTER PAST kullanılır.

 • 9:15 - a quarter past nine

Saate 15 dakika kala A QUARTER TO kullanılır.

 • 11:45 - a quarter to eleven

Örnekler:

What’s the time? (Saat kaç?)

It’s 3 o’clock. (Saat 3)

It’s quarter past 3. OR It’s quarter after 3. (3’ü çeyrek geçiyor)

It’s half past 3. (3 buçuk)

It’s quarter to 3. OR It’s a quarter before 3 (3’e çeyrek var)

It’s twenty to 12. (12’ye 20 var)

It’s 10 past 10. (10’u 10 geçiyor)

Kısaca aşağıdaki gibi de söyleyebiliriz:

Saat+dakika

 • 5:20- five twenty

 • 9:05- nine O-five 

 • 11:11- eleven twelve

 • 2:44- two forty-four

AM vs. PM

Amerikan İngilizce’sinde 24 saatlik zaman dilimi yerine, sabah için a.m.; akşam ve gece için p.m. kullanılır.

 • 3am = Three o'clock in the morning.

 • 3pm = Three o'clock in the afternoon.

Konular