Time Expressions 2.1

 • Çeviri
 • Ekstralar

Time expressions 2.1

Şimdi for, during, while edatlarının zaman ifade etmek için nasıl kullanıldıklarına bakalım.

for + a period of time

for an hour bir saat boyunca

for a week bir hafta boyunca

for ages asırlardır

to say how long something goes on

bir şeyin ne kadar sürdüğünü belirtir.

during + noun

during the day gün içinde

during the film film esnasında

during that time o süre içinde

during the lesson ders esnasında 

to say when something happens

bir şeyin olduğu zamanı belirtir. 

(ne kadar süre devam ettiği ile ilgili

bilgi vermez)

while + subject + verb

while we were working biz çalışırken

while the TV was on TV açıkken

while I am speaking ben konuşurken

while watching the film filmi izlerken

Örnekler:

It snowed for 3 days and all the schools were closed.

Üç gün boyunca kar yağdı ve bütün okullar kapalıydı.

I’ve been wanting to see that film for ages.

O filmi asırlardır görmek istiyorum.

Someone was speaking during the film. 

Biri film esnasında konuşuyordu.

Someone was speaking while we were watching the film.

Biri biz film izlerken konuşuyordu.

During the time I was living in London I met many people.

Londra’da yaşadığım süre içinde, birçok insanla tanıştım.

While I was living in London I met many people.

Londra’da yaşarken birçok insanla tanıştım.

The phone rang while I was watching the film.

Film izlerken telefon çaldı.

Don’t interrupt while I am speaking.

Ben konuşurken araya girme.

Biraz alıştırma yapalım. Boşlukları for, during ve while ile doldurun.

 1. It snowed ___ a week. 

 2. I slept ___ the film. 

 3. I waited for you __ an hour! Where were you? 

 4. They met a lot of people ___ on holiday. 

 5. The phone rang 5 times ___ the night. 

 6. I saw them ___ I was shopping. 

 7. He spoke ___ three hours. 

 8. I haven’t seen him ___ a month or two. 

 9. ___ our stay in New York we went to a lot of restaurants. 

 10. ___ we were on holidays we went to a lot of restaurants.

Cevaplar:

 1. It snowed for a week. 

 2. I slept during the film. 

 3. I waited for you for an hour! Where were you? 

 4. They met a lot of people while on holiday. 

 5. The phone rang 5 times during the night. 

 6. I saw them while I was shopping. 

 7. He spoke for three hours. 

 8. I haven’t seen him for a month or two. 

 9. During our stay in New York we went to a lot of restaurants. 

 10. While we were on holidays we went to a lot of restaurants. 

Konular