This That These Those

  • Çeviri
  • Ekstralar

Ders 10: this, that, these, those (bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar)

This book (Bu kitap)
That book (O kitap)
These books (Bu kitaplar)
Those books (O kitaplar)

Is this your book? (Bu senin kitabın mı?)
Yes, that is my book. (Evet, o benim kitabım)
Are these your books? (Bunlar senin kitabın mı?)
No, those are not my books. (Hayır, onlar benim kitabım değil)  

Bu ve bunlar çoğu zaman “burada” sözcüğü ile birlikte kullanılır. Here sözcüğü yakında olan bir şeye işaret eder. Örneğin,

Where is my bag? (Çantam nerede?)
It’s here. (O burada)
This is my bag here. (Bu (buradaki) benim çantam)

O ve onlar çoğu zaman “orada” sözcüğü ile birlikte kullanılır. There sözcüğü yakında olmayan bir şeye işaret eder. Örneğin,

Where is my bag? (Çantam nerede?)
It’s (over) there. (O orada)
It’s your bag over there. (O (oradaki) senin çantan)

Konular