Present Perfect

  • Çeviri
  • Ekstralar

Lesson 31: Present Perfect

Present Perfect” aşağıdaki gibi oluşturulur. (Türkçe’de böyle bir zaman yoktur)

Have + basit geçmiş zaman

mastar

Basit geçmiş

Geçmiş zaman ortacı

DÜZENLİ FİİLLER FİİL+ed

play

played

played

walk

walked

walked

work

worked

worked

DÜZENSİZ FİİLLER

be (am/is/are)

was/were

been

do

did

done

go

went

gone/been

have

had

had

Örnek:

Positive

Negative

Question

I / you / we / they

I have played.

I have not played.

Have I played?

he / she / it

He has played.

He has not played.

Has he played?

Ne zaman Present Perfect kullanırız?

1. Bitmemiş, devam eden eylemler için “Present Perfect” kullanırız.

I have known Marta since 1985. Marta’yı 1985’ten beri tanıyorum.

I have been ill for two weeks. İki haftadır hastayım.

Genellikle, since ve for bir eylemin ne kadar süre devam ettiğini belirtmek için kullanılır.

Since geçmişteki belirli bir zaman ifadesiyle kullanılır.

I have known Sarah since 1990. 1990’dan beri Sarah’yı tanıyorum.

I have loved you since I was a child. Seni çocukluğumdan beri seviyorum.

They have been here since 5pm. Saat 5’ten beri buradalar.

---

For bir zaman dilimi ifadesi ile kullanılır.

I have known Sarah for ten years. Sarah’yı on yıldır tanıyorum.

I have waited here for hours. Saatlerdir burada bekliyorum.

She has danced for a month. Bir aydır dans ediyor.

2. Bitmiş eylemler, tecrübeler için “Present Perfect” kullanılır.

I have been to London. Londra’ya gittim. (gitmişliğim var)

I have lived in Paris. Paris’te yaşadım. (yaşamışlığım var)

Buradabir şeyin ne zaman yapıldığından ziyade yapılıp yapılmadığı ile ilgileniyoruz.

Dikkat edin!

1. “Present Perfect” tamamlanmışlık belirten zaman ifadeleriyle kullanılmaz!

I had been to school yesterday. YANLIŞ

I went to school yesterday. DOĞRU (Onun yerine basit geçmiş zaman kullandık)

I haven’t eaten today. DOĞRU

I haven’t seen her for the last couple of days. DOĞRU

Günümüze kadar devam eden tecrübeleri ifade ederken, sıklıkla “ever (hiç)” zarfını kullanırız. Olumsuz yapıda ise “never (hiç)” kullanırız.

Örnekler:

Have you ever been to London? Hiç Londra’ya gittin mi?

Yes, I have been to London many times. Evet, birçok defa Londra’ya gittim.

Yes, I have. Evet, gittim.

---

Has Ryan ever been to America? Ryan hiç Amerika’ya gitti mi?

No, he has never been to America. Hayır, o hiç Amerika’ya gitmedi.

No, he hasn’t been to America. Hayır, Amerika’ya gitmedi.

No, never. Hayır, hiç.

No, he hasn’t. Hayır, gitmedi.

A: Have you ever been to Berlin? Hiç Berlin’e gittin mi?

B: Yes, I have been to Berlin many times. Evet, Berlin’e birçok defa gittim.

A: Have you ever eaten Thai food? Hiç Tai yemeği yedin mi?

B: No, I have never eaten Thai food. Hayır, hiç Tai yemeği yemedim.

A: Have you ever played tennis? Hiç tenis oynadın mı?

B: Yes, I often play. Evet, sık sık oynarım.

Yaygın olarak kullanılan düzensiz fiillerin listesi ve örnekler için ekstra çalışma alanını kontrol edin.

Irregular Verbs (düzensiz fiiller)

Present - Past - Past participle:

Be (am/is/are) - was/were - been

have - had - had

do - did - done

see - saw - seen

take - took - taken

go - went - gone

Örnekler:

Present: I am tired.

Past: I was tired in the morning.

Past Participle: I have been tired for the last few days.

I have a shower every day. 

I had a bath yesterday.

I have had a bath everyday since Monday.

I do my homework. 

I did my homework twice last week.

I have done today’s homework.

I see Carolin once a week. 

I saw Carolin two days ago.

I have just seen Carolin.

I take good photographs.

I took a photograph of Carolin.

I have taken a lot of photographs of Carolin in recent years.

I go to school everyday.

I went to school yesterday.

She hasn’t gone to school this week.

Konular