Prepositions 2.2

  • Çeviri
  • Ekstralar

Lesson 17: Prepositions 2.2 - edatlar

Yer belirten edatlar:
To (-e/a), in/at/on (-de/da) ve from (-den/dan)
To
To go/come/walk/drive to somewhere (Bir yere gitmek, gelmek, yürümek, sürmek (araba ile gitmek)) Örneğin, 
We are going to New York. (New York’a gidiyoruz)
I go to bed at 11 o’clock. (Saat 11’de yatağa giderim) (uyurum/yatarım anlamında)
In/at/on
At genelde belirli bir konum (nokta) belirtir. In kapalı bir alan belirtir. On yüzey belirtir. Örneğin, 
Do you stay in a hotel? (Otelde mi kalıyorsun?)
She is standing at the door. (O kapıda duruyor)
My bag is on the chair. (Çantam sandalyede)
From
Be/come from somewhere. (Bir yerden olmak, gelmek…) Örneğin, 
Where are you from? (Neredensin?) (nerelisin?)
I am from the United States. (Amerikalıyım)

What time do you come to work everyday? Her gün işe saat kaçta gelirsin?
I come to work at 9. İşe 9’da gelirim.

I walk to the beach on Saturdays. Cumartesileri plaja yürürüm.
I drive to work everyday.  Her gün işe araba ile giderim.
I live in Soho. Soho’da yaşarım. 
I live at number 9. 9 numarada yaşarım.

I met them at the airport. Onlarla hava alanında buluştum.
I saw them in the supermarket. Onları hava alanında gördüm.
I like singing in the shower. Duşta şarkı söylemeyi severim.
I’m tired. I’m staying at home tonight. Yorgunum. Bu gece evde kalıyorum.

My cat sleeps on the carpet. Kedim halıda uyur.
Your dress is on the bed. Elbisen yatakta.

Pratik yapalım. Video’yu duraklatın ve soruları cevaplayın. Sonrasında, edatların tam listesi için ekstra çalışma bölümünü kontrol edin.
Screen (full text)
Fill in the blanks with to, in, on, at or from
 1. I live far___ the city center. (from)
 2. I read it ___ a newspaper. (on)
 3. I like reading ___ bed. (in)
 4. I want to go ___ America one day. (to)
 5. Hollywood is located ___ Los Angeles. (in)
 6. I come ___ Italy. (from)
 7. Your bag is ___the top shelf of the closet. (at)
 8. His brother is ___school right now. (at)
 9. He is ___ hospital. (in)
 10. What time do you go ___ work? (to)

Answers:
 1. I live far from the city center. 
 2. I read it on a newspaper. 
 3. I like reading in bed. 
 4. I want to go to America one day. 
 5. Hollywood is located in Los Angeles.
 6. I come from Italy. 
 7. Your bag is at the top shelf of the closet. 
 8. His brother is at school right now. 
 9. He is in hospital. 
 10. What time do you go to work?

Konular