Prepositions 2.1

  • Çeviri
  • Ekstralar

Prepositions 2.1

Zaman belirten at, on ve in edatları:

at

specific time

(belirli zaman dilimi)

3 o’clock... saat 3’te

11.30... saat 11 buçukta

noon (midday) ...öğleyin

night..gece

lunchtime, dinnertime, breakfast time..öğle yemeği vakti, akşam yemeği vakti, kahvaltı vakti

the weekend…hafta sonu

on

days

dates

Monday/s, Tuesday/s...Pazartesileri, Salıları

Monday morning, Tuesday evening...Pazartesi sabahı, Salı sabahı

17 August, 29 March...17 Ağustos’ta, 29 Mart’ra

New Year’s Day...Yeni yıl arifesinde

in

weeks

months

seasons

years

centuries

4 weeks...4 hafta içinde

July, December...Temmuzda, aralıkta

(the) winter, autumn...kışın, yazın

in 1975…1975’te

in the 15th century…15. yüzyılda

the morning, the afternoon...sabah, öğleden sonra

second/s...saniyeler içinde

five minutes...beş dakika içinde

a few days...birkaç gün içinde

Bazı zaman ifadeleriyle edat kullanılmaz.
Gelecek hafta/sene/ay,…
Geçen gece/sene,…
Bu sabah/ay,…
Her gün/gece/sene,…
Bugün, yarın, dün
Örnekler:
What time do you go home? Saat kaçta eve gidersin?
I go home at 3 o’clock. Eve saat 3’te giderim.

When do you have lunch? Ne zaman öğle yemeği yersin?
I have lunch at noon, at 12 o’clock. Öğle yemeğini öğleyin, saat 12’de yerim.

When do you play football? Ne zaman futbol oynarsın?
On Tuesdays. Salıları.

When is his birthday? Onun doğum günü ne zaman?
On the 29th of March. 29 Mart’ta.

When is Christmas? Noel ne zaman?
In December. Aralıkta.

When is your holiday? Tatilin ne zaman?
In 4 weeks. Dört hafta içinde.
Biraz pratik yapalım. Video’yu duraklatıp, birkaç dakika ayırın ve soruları cevaplayın ve cevapları kontrol edin.

Fill in at, on, or in.
 1. ___ 19 July     
 2. ___ 5 o’clock 
 3. ___ the evening 
 4. ___ 1982 
 5. ___ summer 
 6. ___ March 
 7. ___ Friday 
 8. ___ the weekend 
 9. ___ Wednesday morning 
 10. ___ 7.30
Answers:
 1. on 19 July    
 2. at 5 o’clock 
 3. in the evening 
 4. in 1982 
 5. in summer 
 6. in March 
 7. on Friday 
 8. at the weekend 
 9. on Wednesday morning 
 10. at 7.30 (at)

Konular