Possessive Pronouns

  • Çeviri
  • Ekstralar

Ders 13: Possessive pronouns (Şahıs Zamirleri)

Şahıs zamirlerine göz atalım.

İsimle birlikte                                      İsimsiz 
-----------------------------------------------------------------------------------------
It’s my book. (O benim kitabım)         It’s mine. (O benim(ki))
It’s your book. (O senin kitabın)        It’s yours. (O senin(ki))
It’s our book. (O bizim kitabımız)       It’s ours. (O bizim(ki))
It’s their book. (O onların kitabı)       It’s theirs. (O onların(ki))
It’s her book. (O onun kitabı)            It’s hers. (O onun(ki))
It’s his book. (O onun kitabı)             It’s his. (O onun(ki))

My bag is expensive. Yours is cheap. Benim çantam pahalı. Seninki ucuz.
Our car is small. Yours is big.  Bizim arabamız küçük. Sizinki büyük.
His photos are good. Hers are bad. Onun fotoğrafları güzel. Onunkiler çirkin.
Your house is beautiful. Theirs is ugly. Senin evin güzel. Onlarınki çirkin.
---
Soru cümlelerinde isimle birlikte veya isimsiz “whose?” (kimin?) sözcüğünü kullanırız.

Whose umbrella is this? Bu kimin şemsiyesi? (isimle birlikte)
Whose is this? Bu kimin? (isimsiz)

Whose book is it? (O kimin kitabı?)  veya        Whose is it? (O kimin?)
It’s my book. (O benim kitabım)       veya        It’s mine. (O benim)

Whose pen is it? (O kimin kalemi?)  veya       Whose is it? (O kimin?)
It is your pen. (O senin kalemin)     veya        It’s yours. (O senin)

Konular