Possessive Adjectives

  • Çeviri
  • Ekstralar

Ders 7: Possessive adjectives (iyelik sıfatları)

İyelik sıfatlarını sahiplik belirtmek için kullanırız.

I have a pen. (Kalemim var.)
This is my pen. (Bu benim kalemim.)

Örnekler:

Subject Pronoun    Possesive Adjective 
I (Ben)                     My (Benim)
You (Sen)                Your (Senin)
He (O)                     His (Onun)
She (O)                   Her (Onun)
It (O)                      Its (Onun)
We (Biz)                 Our (Bizim)
You (Siz)                Your (Sizin)
They (Onlar)           Their (Onların)

Bir şeyin kime ait olduğunu sormak için örneğin “Whose car is this?” (Bu kimin arabası?) deriz. Cevap olarak; “It’s my car.” (O benim arabam); “This is her car.” (Bu onun arabası) veya “It’s his car.” (O onun arabası) diyebiliriz.

A: Whose pen is this? Bu kimin arabası?
B: That is my pen. O benim kalemim.

A: Whose book is this? Bu kimin kitabı?
B: It is your book. O senin kitabın.

Bir kimsenin ismini sorarken iyelik sıfatlarını kullanırız. Örneğin, “What is your name?”, “My name is Linda”.

A: What is your name? Adın ne?
B: My name is Carolin. What is your name? Benim adım Carolin. Senin adın ne?
A: My name is Linda. Benim adım Linda.
A: What is her name? Onun adı ne?
B: Her name is Madonna. Onun adı Madonna.
A: What is his name? Onun adı ne?
B: His name is Brad Pitt. Onun adı Brad Pitt.
A: What is its name? Onun adı ne?
B: Its name is The Statue of Liberty. Onun adı Özgürlük Anıtı.

Konular