Plurals

  • Çeviri
  • Ekstralar

Ders 9: Çoğullar

Bu derste çoğul isimleri göreceğiz. Çoğul isimleri oluşturmak için ismin sonuna “s” takısı ekleriz. Bazı örneklere göz atalım.

Tekil      Çoğul 
apple     apples      Elma-elmalar
book      books       Kitap- kitaplar
pen        pens        Kalem-kalemler
house    houses     Ev-evler
car         cars          Araba-arabalar

Çoğul isimleri oluşturmak için kullanılan bazı kurallar şöyledir:

Ch, x veya ss seslerinden sonra “es” takısı ekleriz:

box              boxes              Kutu- kutular
sandwich     sandwiches     Sandöviç-sandöviçler
glass           glasses            Bardak-bardaklar

F veya fe seslerinden sonra, “f” harfi “v” yapılır ve “es” takısı eklenir.

wife             wives               Karı-karılar (eş anlamında)
leaf              leaves             Yaprak-yapraklar
life               lives                 Yaşam-yaşamlar

Kurala uymayan bazı örnekler şöyledir:

child            children            Çocuk-çocuklar
woman       women             Kadın-kadınlar
man            men                 Adam-adamlar
person        people             İnsan-insanlar

Bazı isimler ise değişikliğe uğramaz:

fish             fish                   Balık-balıklar
series         series               Dizi-diziler
species       species            Tür-türler

Örnekler:

I have five books. - Benim beş kitabım var.
She has three apples. - Onun üç elması var.
They have two cars. - Onları iki arabası var.
My friend has two children. - Arkadaşımın iki çocuğu var.

Unutmayın! Sahiplik belirtirken “to have” fiilinin geniş zamanını kullanırız.

Konular