Past Perfect, Future Perfect

  • Çeviri
  • Ekstralar

Past Perfect, Future Perfect

Şimdi, Past Perfect ve Future Perfect’e göz atalım.

Past Perfect oluşturmak için,

had + past participle (been, eaten, walked etc.)

yapısını kullanırız.

affirmative

negative

question

I, you, we,they, he, she, it

I had played.

I had not played.

I hadn’t played.

Had I played?

Past Perfect geçmişte yaşanmış ve bitmiş olaylardan bahsederken kullanılır.

Cümleye basit geçmiş zamanda gerçekleşen bir eylem ile başlanırsa (Ryan was broke.), bu olaydan önce gerçekleşen bir durumu anlatmak için Past Perfect kullanılır.

Ryan was broke; he had spent all his money. 

Ryan beş parasızdı, bütün parasını harcamıştı.

Örnekler:

I didn’t go to the film. I had seen it already. Filme gitmedim. Daha önce görmüştüm.

Ryan went to the party to see Carolin but she had left. Ryan Carolin’i görmek için partiye gitti ama o gitmişti.

She went to London. She hadn’t been there before. O Londra’ya gitti. Daha önce oraya hiç gitmemişti.

Future Perfect

Future Perfect oluşturmak için,

will + have + past participle (been, eaten, walked etc.)

yapısını kullanırız.

affirmative

negative

question

I, you, we,they, he, she, it

I will have played

I will not have played

I won’t have played

Will I have played?

Future Perfect gelecekte belirli bir süre içinde tamamlanmış olacak işleri anlatır.

Örnekler:

In an hour and a half I will have finished work. Bir buçuk saat içinde işi bitirmiş olacağım.

The film will have started when we get there. Biz oraya vardığımızda film başlamış olacak.

By the time we return from our trip, we will have visited 5 cities. Geziden döndüğümüz zamana kadar, 5 tane şehir ziyaret etmiş olacağız.

Konular