Numbers 2

  • Çeviri
  • Ekstralar

Ders 4: Sayılar 2 (Sıra Sayıları)

1’den 10’a kadar saymak

First 1st

Second 2nd

Third 3rd

Forth 4th

Fifth 5th

Sixth 6th

Seventh 7th

Eighth 8th

Ninth 9th

Tenth 10th

Sıra sayıları sayma sayılarının sonuna “th” ekleyerek oluştururuz. Bu kurala uymayan rakamları ise ezberlemek gerekir.

11’den 20’ye kadar saymak

Eleventh 11th

Twelfth12th

Thirteenth 13th

Fourteenth 14th

Fifteenth 15th

Sixteenth 16th

Seventeenth 17th

Eighteenth 18th

Nineteenth 19th

Twentieth20th

21’den 30’a kadar saymak

Twenty-first 21st

Twenty-second 22nd

Twenty-third 23rd

Twenty-fourth 24th

Twenty-fifth 25th

Twenty-sixth 26th

Twenty-seventh 27th

Twenty-eighth 28th

Twenty-ninth 29th

Thirtieth 30th

10’lukları saymak

Fortieth 40th

Fiftieth 50th

Sixtieth 60th

Seventieth 70th

Eightieth 80th

Ninetieth 90th

A Hundredth 100th

Konular