Negative prefixes 1

  • Çeviri
  • Ekstralar

Negative prefixes 1

Olumsuz ekler sözcüğün anlamını değiştirmek ve olumsuz bir söylemde bulunmak için sözcük başına eklenir.

Örneğin,

happy “un” prefix = not unhappy = not happy

Şimdi diğer örneklere bakalım.

Prefix

Word

Meaning

un

unhappy

unwrap

unrest

unseen

unbroken

not 

opposite

in, im, il, ir

inplant

impossible

illogical

irrelevant

not

without

Örnekler:

He unwrapped the present. Hediye paketini açtı.

The girl was unseen in the crowd. Kız kalabalığın içinde gözükmedi.

The computer was broken. They had to rebuild it. Bilgisayar bozulmuştu. Tekrar kurmak zorunda kaldılar.

(Dikkat edin! Bu cümlede “re” ön eki sözcük önünde kullanılmasına rağmen, cümleye olumsuz anlamdan ziyade eylemin tekrar etmesi anlamını verir.)

I gave up. It was impossible to do. Pes ettim. Yapmak imkansızdı.

Unutmamamız gereken birkaç kural var:

  • l” harfi ile başlayan sözcüklerde “in” yerine “il” kullanılır.

il + legal = illegal 

  • m” veya “p” ile başlayan sözcüklerde genellikle “in” yerine “im” kullanılır.

 im + mobile - immobile 

  • r” ile başlayan sözcüklerde genellikle “in” yerine “ir” kullanılır.

 ir + regular = irregular.

Şimdi biraz alıştırma yapalım.

Verilen gövde ve ön ekler ile yeni sözcük oluşturun.

Prefix

Base word

un

in

im

il

ir

possible

successful

polite

legal

wind

popular

Cevaplar:

impossible

unsuccessful

impolite

illegal

rewind

unpopular

Konular