Need vs Want

  • Çeviri
  • Ekstralar

Lesson 34: Need versus Want (ihtiyaç x istek)

Need” yemek, su, kalacak yer gibi temek ihitiyaçları belirtir.

Want” ise istek ve arzu belirtir.

Yapı:

Genelde want ve need sözcüklerinden sonra mastar + to kullanırız. 

  • I don’t want to go to school today. Bugün okula gitmek istemiyorum.

  • I want to have an ice cream. Dondurma istiyorum.

  • I need to study more. Daha çok çalışmam lazım.

  • I need to go to the bathroom.Tuvalete gitmem lazım.

Nesne + mastar şeklinde de kullanabiliriz.

  • My mom wants me to clean the house. Annem evi temizlememi istiyor.

  • I need you to remain calm and listen to me. Sakin kalıp beni dinlemen gerekiyor.

Cümle içinde nesne + tümleç’den önce gelebilirler.

  • I need him back. Ona ihtiyacım var. (geri istemek)

  • The teacher wants the homework finished by Friday. Öğretmen ödevin cumaya kadar bitmesini istiyor.

Konular