Modals 2

  • Çeviri
  • Ekstralar

Modals 2 – may/might, shall

Şimdi, gereklilik/zorunluluk belirten fiil (may, might ve shall) kullanımlarına göz atalım.

may veya might,

1. olasılık belirtmek veya,

2. ricada/istekte bulunmak

için kullanılır.

I, you, we, they, he, she, it

may

might

(not)

be –ing

be at home, on the phone etc.

want, work, know etc.

1. “may” veya “might” olasılık belirtmek için kullanılır.

You have lost your keys and you are looking for them. Where may/might they be?

Anahtarlarını kaybetmişsin ve onları arıyorsun. Nerede olabilirler?

They might be in your bag. Çantanda olabilirler.

They may be under the book. They may not be in the office. Kitabın altında olabilirler. Ofiste olmayabilirler.

You might want to look in the trash. Çöpe bakmak isteyebilirsin.

Carolin may know where they are. Carolin nerede olduklarını biliyor olabilir.

Diğer örnekler:

It may be true but I don’t think so. Doğru olabilir ama sanmıyorum.

Where is Ryan? Ryan nerede?

He may be asleep, I don’t know. Uyuyor olabilir. Bilmiyorum.

Carolin is not at work. She might be ill. Carolin işte değil. Hasta olabilir.

2. “may” veya “might” rica/istek belirtmek için kullanılır.

May I take your order now? Siparişinizi alabilir miyim?

Might I borrow your pen? Kalemini ödünç alabilir miyim?

Unutmayın! Ricada bulunurken might kullanmak günlük hayatta çok da yaygın değildir. Bunun yerine, genellikle can, could veya may kullanırız.

SHALL 

Shall;

1. gelecekte olacak bir eylemi belirtmek (İngiliz İngilizcesi)

2. kibarca soru sormak (Amerikan İngilizcesi) 

3. emir vermek

için kullanılır.

Yapı: shall + infinitive

affirmative

negative

question

I/you/we/they/he/she/it

I shall eat

I shall not eat

I shan’t eat

Shall I eat?

1. “shall” gelecek zamanın yardımcı fiili olarak kullanılır. “Shall” yerine “will” de kullanmak mümkündür.

I shall/will be in London tomorrow. Yarın Londra’da olacağım.

Who shall/will drive the car? Arabayı kim kullanacak?

2. “shall” fikir sorma ve tekliflerde kullanılır.

Shall I do it? Yapayım mı?

Shall we go to the cinema? Sinemaya gidelim mi?

Shall I cook dinner tonight? Bu gece ben yemek yapayım mı?

3. “shall” emirlerde kullanılır, fakat oldukça resmi bir kullanımdır.

Daha resmi durumlarda…

You shall not pass. Geçiş yok. (Geçemezsin)

Students shall not enter this room. Öğrenciler bu odaya giremez.

Konular