Introduction

  • Çeviri
  • Ekstralar
Merhaba, takip edecek dersler için İngilizce öğretmeniniz olacağım. Birkaç saat içinde kısa videolar ile başlangıç orta ve ileri seviyeleri kapsayan dersleri ve dilbilgisi, kelime ve akıcılığı arttırmak için günlük konuşmaları içeren konuları göreceğiz. İngilizceyi anadiliniz gibi konuşmak ister misiniz? O zaman hemen başlayalım.

Present

I

You

We

They

drink

play 

like

water.

tennis.

music.

She

He

It

drinks

plays

likes

water.

tennis.

music.

Yinelenen iş ve alışkanlıklardan ve beğenilerden bahsederken geniş zaman kullanırız.
Yapı:
Present

Idrink water
Youplay tennis
Geniş zaman fiilin yalın hali ile oluşturulur. Örneğin, “I drink water.” (Su içerim)
3. tekil şahısta fiilin sonuna “s” takısı ekleriz. “She drinks water.” (O su içer)
Soru cümlesi oluşturmak için;
2. tekil şahısta ise “do” kullanırız. “Do you play tennis?” (Tenis oynar mısın?)
3. Tekil şahışta “does” kullanırız. “Does she drink water?” (Su içer mi?)
Unutmayın! 3. tekil şahısla kurulan soru cümlelerinde fiil sonuna “s” eklenmez. Örneğin, “Does he play tennis?”
I drink water. – Su içerim.
She plays tennis. – O tenis oynar.
I like music. – Müzik severim.
What do you drink? – Ne içersin?
What does she play? – Ne oynarsın?
What do you like? – Ne seversin?
A : What do you drink? Ne içersin?
B: I drink water. Su içerim.
A: What does she play? O ne oynar?
B: She plays tennis. O tenis oynar.
A: What do you like? Ne seversin?
B: I like music. Müziği severim.
Geniş zamanı ayrıca kendimizi tanıtırken kullanırız.
I’m Linda. (Ben Linda)
Nice to meet you. (Tanıştığımıza memnun oldum)
Nice to meet you, too. (Ben de tanıştığımıza memnun oldum)
A: Hey, I am Linda. Selam, ben Linda.
B: Nice to meet you, Linda. I am Carolin. Tanıştığımıza memnun oldum Linda. Ben Carolin.
A: Hi, I am Linda. Selam, ben Linda.
B: Hello Linda! I am Carolin. Merhaba Linda! Ben Carolin.
A: Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum.
B: Nice to meet you, too. Ben de tanıştığımıza memnun oldum.

Konular