Intensifiers

  • Çeviri
  • Ekstralar

Lesson 28: Intensifiers - pekiştiriciler

Pekiştiriciler bir şeyin derecesini veya miktarını belirtirler.

Günlük hayatta aşağıdaki pekiştiricileri sıkça kullanırız:

pretty/quite 

so

really 

very 

Tom is pretty mature for his age. Tom yaşına göre oldukça olgun.

I play tennis quite well, but my brother plays better than I do. Tenis epeyce iyi oynarım ama abim benden daha iyi oynar.

I am so tired. I want to sleep. Çok yorgunum. Uyumak istiyorum.

It’s really cold today. You should wear your winter coat. Bugün hava gerçekten soğuk. Kışlık paltonu giymelisin.

Jane is a very cute girl. Jane çok hoş bir kız.

Dikkat edin!

Be careful! “very” anlamca kuvvetli sıfatlarla kullanılmaz çünkü bu sıfatlar kendi içlerinde “very” anlamını taşırlar.

Terrible: very bad; Gorgeous: very beautiful; Hilarious: very funny; Huge: very big; Perfect: very good; vs…

That car is very huge. (YANLIŞ)

That car is really huge. (DOĞRU)

Konular