Indefinite pronouns

  • Çeviri
  • Ekstralar

Lesson 26: Indefinite pronouns: Someone, somebody, something, anything, nothing etc. (belgisiz zamirler)

İnsanlardan bahsederken zamirlerin sonuna –one veya –body takılarını ekleriz.

Soru: anyone veya anybody 

Olumlu cevap: someone veya somebody

Olumsuz cevap: anyone, anybody, nobody veya no-one

Soru: anyone veya anybody 

A: Is there anyone in the room? Odada hiç kimse var mı?

Olumlu cevap: someone veya somebody

B: There is someone there. Orada biri var. 

Olumsuz cevap: anyone, anybody, nobody or no-one

B: There isn’t anyone there. Orada kimse yok. 

B: There’s nobody there. Orada kimse yok.

Nesnelerden bahsederken zamirlerin sonuna –thing veya –things takılarını ekleriz.

Soru: anything 

Olumlu cevap: something

Olumsuz cevap: anything, nothing

Soru: anything 

A: Is there anything in the cupboard? Dolapta hiçbir şey var mı?

Olumlu cevap: something

B: There is something in the cupboard. Dolapta bir şey var.

Olumsuz cevap: anything, nothing

B: There isn’t anything in the cupboard. Dolapta hiçbir şey yok.

B: There’s nothing in the cupboard. Dolapta hiçbir şey yok.

Konular