Imperatives

  • Çeviri
  • Ekstralar

Lesson 20: Imperatives – emir kipleri

Emir kiplerini;

emir ya da komut vermek, uyarmak, talimat vermek, öğüt vermek veya öneride bulunmak için veya istek belirtirken kullanırız.

Yapı:

1) Olumlu 

Fiilin yalın hali Go home! (Eve git)

2) Olumsuz 

Do not + fiilin yalın hali Do not go home! veya don’t go home! (Eve gitme)

Bir emir cümlesini daha nazik söylemek için “lütfen” kelimesini ekleriz.

Please go home. veya Go home please. (Eve git lütfen)

Please do not go home. (Eve lütfen gitme)

Sıkça kullanılan bazı emir kiplerine bakalım.

Sigara içmeyin

Dokunmayın

Sağa dönün

Sola dönün

Düz gidin

Günlük hayatta sıkça kullanıdığımız emir kiplerine göz atalım.

Everyday talk - Günlük konuşma

Enjoy your meal – Afiyet olsun

Have a nice day – İyi günler

---

Some things parents may say to their children - Ebeveynlerin çocuklarına söyledikleri bazı şeyler

Wake up! - Uyan

Get up! - Kalk

Come here! – Buraya gel

Make your bed! – Yatağını yap

Clean your room! – Odanı temizle

Don’t be late! – Geçkalma

Help your father! – Babana yardım et

---

Some things a teacher may say to their students - Bir öğretmenin öğrencilerine söylediği bazı şeyler

Be quiet! – Sessiz olun

Open your books! – Kitaplarınızı açın

Write it down! - Yazın

Study hard! – Sıkı çalışın

Sit down! - Oturun

Do your homework! – Ödevlerinizi yapın

The Imperative and “Let”

Eğer emir kişinin kendisini de içeriyorsa, emir cümlesini let us veya kısaca let’s ile oluştururuz.

Let’s go outside. Dışarı gidelim.

Let’s not go there. Oraya gitmeyelim.

Let’i ayrıca, bir kimseye teklif yaparken kullanırız.

Let me buy you a drink. (İzin ver) sana içki alayım.

..ve bir kimseye bir şey yapmasını söylediğimizde kullanırız.

Let me see it. Bırak ben bakayım.

Let her do it. Bırak o yapsın.

Vocabulary:

Give order - emir vermek

Give warning – uyarmak

Give instructions – tarif etmek

Give advice – tavsiye vermek

Make requests – istekte bulunmak

Konular