First Sentences in Present Simple

  • Çeviri
  • Ekstralar

Ders 8: Geniş zaman ile ilk cümleler

Yinelenen iş ve alışkanlıklardan ve beğenilerden bahsederken geniş zaman kullanırız.

Present

I

You

We

They

drink

play 

like

water.

tennis.

music.

She

He

It

drinks

plays

likes

water.

tennis.

music.

Geniş zaman fiilin yalın hali ile oluşturulur. Örneğin, “I drink water.” (Su içerim)
3. tekil şahısta fiilin sonuna “s” takısı ekleriz. “She drinks water.” (O su içer)

Soru cümlesi oluşturmak için;
2. tekil şahısta ise “do” kullanırız. “Do you play tennis?” (Tenis oynar mısın?)
3. Tekil şahışta “does” kullanırız. “Does she drink water?” (Su içer mi?)

Unutmayın! 3. tekil şahısla kurulan soru cümlelerinde fiil sonuna “s” eklenmez. Örneğin, “Does he play tennis?”

I drink water. – Su içerim.
She plays tennis. – O tenis oynar.
I like music. – Müzik severim.
What do you drink? – Ne içersin?
What does she play? – Ne oynarsın?
What do you like? – Ne seversin?

A : What do you drink? Ne içersin?
B: I drink water. Su içerim.
A: What does she play? O ne oynar?
B: She plays tennis. O tenis oynar.

A: What do you like? Ne seversin?
B: I like music. Müziği severim.

Geniş zamanı ayrıca kendimizi tanıtırken kullanırız.

I’m Linda. (Ben Linda)
Nice to meet you. (Tanıştığımıza memnun oldum)
Nice to meet you, too. (Ben de tanıştığımıza memnun oldum)

A: Hey, I am Linda. Selam, ben Linda.
B: Nice to meet you, Linda. I am Carolin. Tanıştığımıza memnun oldum Linda. Ben Carolin.
A: Hi, I am Linda. Selam, ben Linda.
B: Hello Linda! I am Carolin. Merhaba Linda! Ben Carolin.
A: Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum.
B: Nice to meet you, too. Ben de tanıştığımıza memnun oldum.
İngilizce’de en sık kullanılan 25 fiilin anlamlarına ve geniş zamanda çekimlerine göz atalım:
1. Be - olmak
2. Have – sahip olmak
3. Do - yapmak
4. Say - söylemek
5. Get - almak
6. Make - yapmak
7. Go - gitmek
8. Know - bilmek
9. Take - almak
10. See - görmek
11. Come - gelmek
12. Think - düşünmek
13. Look - bakmak
14. Want - istemek
15. Give - vermek
16. Use - kullanmak
17. Find - bulmak
18. Tell – söylemek, anlatmak
19. Ask - sormak
20. Work - çalışmak
21. Study – ders çalışmak
22. Feel - hissetmek
23. Try - denemek
24. Leave – gitmek, terk etmek
25. Speak – konuşmak
Geniş zaman çekimlerinde I, you, we, they şahısları için fiilin yalın halinin kullanıldığını; 3. Tekil şahıs içinse fiil sonuna “s” takısı eklendiğini görmüştük.
İngilizce birçok düzensiz fiil vardır. Sık kullanılan fiiller listemizdeki düzensiz fiillerin çekimi şu şekildedir:
I  am  have  do  go  study  try
You  are  have  do  go  study  try
He/She/It is  has  does  goes  studies  tries
We  are  have  do  go  study  try
You  are  have  do  go  study  try
They  are  have  do  go  study  try

Konular