Expressions about Money

  • Çeviri
  • Ekstralar

Expressions about money

Şimdi, parayla ilgili konuşurken kullanılan belli başlı deyişlere göz atalım.

to earn/make money = belli bir işten para kazanmak

to save money = para biriktirmek

to spend money = para harcamak

to invest money = para yatırmak, yatırım yapmak

How much money do you earn? Ne kadar para kazanıyorsun?

I earn $100 000 a year. Yılda 100.000$ kazanıyorum.

I am saving money to buy a new car. Yeni bir araba almak için para biriktiriyorum.

What do you spend your money on? Paranı neye harcıyorsun?

I usually spend my money on good food and books. Paramı genelde iyi yemek ve iyi kitaplara harcarım.

My father prefers to invest his money in real estate. Babam parasını emlağa yatırmayı tercih eder.

Şimdi parayla ilgili bazı deyimleri görelim.

to be broke = beş parasız olmak

to be well-off = çok parası olmak, zengin olmak

to be a spendthrift = müsrif olmak, gereksiz para harcamak

to be stingy/to be tight = cimri olmak

It’s on me. / It’s my buy. = Bu benden olsun. (genelde yeme içme için)

What’s wrong? Ne sorun var?

I spent all my money. I’m broke! Bütün paramı harcadım. Beş parasızım.

She is very well-off. She drives a Jaguar. O çok zengin. Jaguar kullanıyor.

You are a spendthrift! You always go shopping. Çok müsrifsin. Sürekli alışverişe gidiyorsun.

He’s stingy, he doesn’t like spending money. O cimridir, para harcamayı sevmez.

Come on, let’s grab a cup of coffee, it’s on me! Hadi, gidip bir fincan kahve alalım, bu benden olsun.

Konular