Conjunctions 3

  • Çeviri
  • Ekstralar

Conjunctions 3 

Bu derste Correlative bağlaçlara bakacağız.

Correlative bağlaçlar cümleleri veya tümceleri birleştirmek için cümle içinde ikili olarak kullanılırlar.

both . . . and = her iki şey/kişi de dahil

either . . . or = olasılıklar ve seçimler için..

neither . . . nor = dahil olmayan iki veya daha fazla kişi/şey/eylem

not only . . . but also = iki söylem de doğru ise..

whether ... or = iki alternatif belirtmek için..

Örnekler: 

Both Carolin and Ryan love going to the beach. Hem Carolin hem de Ryan plaja gitmeyi sever.

Sorry, I don't have any tea. It’s either coffee or hot chocolate. Üzgünüm, hiç çayım yok. Kahve veya sıcak çikolata.

Neither my mother nor my father went to university. Ne annem de ne babam üniversiteye gitti. (üniversite mezunu anlamında)

It was hot not only in Italy but also in the UK. Sadece İtalya’da değil, İngiltere’de de hava çok sıcaktı.

I've studied hard but I don't know whether I will pass or fail. Sıkı çalıştım ama geçer miyim kalır mıyım bilmiyorum.

Şimdi alıştırma yapalım.

Boşlukları uygun bağlaç ile doldurunuz.

1. _____ Ryan _____ Carolin ran in the marathon.

A: Either . . . or

B: Both . . . and

2. _____ you clean your room _____ you don't go to the dance.

A: Either … or

B: Neither … nor

3. Tom found _______ the keys he had lost ________ his wallet.

A: neither ... nor

B: not only ... but also

4. _____ we go to Paris _____ Milan for our holidays, I’ll be happy.

A: Whether … or

B: Either ... or

5. _____ did she win the match, _______ the tournament.

A: Either … or

B: Not only ... but also

Cevaplar:

1. Both Ryan and Carolin ran in the marathon.

2. Either you clean your room or you don't go to the dance.

3. Tom found not only the keys he had lost but also his wallet.

4. Whether we go to Paris or Milan for our holidays, I’ll be happy.

5.  Not only did she win the match, but also the tournament.

Vocabulary:

Beach: plaj

Hot chocolate: sıcak çikolata

Win: kazanmak

Match: maç

Tournament: turnuva

Marathon: maraton

Wallet: cüzdan

Konular