Conjunctions 2

  • Çeviri
  • Ekstralar

Conjunctions 2 (bağlaçlar)

so, because: öyleyse/dolayısıyla, çünkü

Scene 1:

In this lesson, we’ll learn the conjunctions “so” and “because”.

Bu derste bağlaçları öğreneceğiz “so” ve “because”

so’ ve ‘because’ iki kısa cümleyi birleştirir.

Örneğin:

  1. I like reading. 2. I buy a lot of books. 

=

I like reading so I buy a lot of books. 

Okumayı severim, dolayısıyla çok kitap alırım.

I buy a lot of books because I like reading. 

Çok kitap alırım çünkü okumayı severim.

so” bir şeyi yapmamıza sebebiyet verir.

It was cold so I closed the window.

Soğuktu, dolayısıyla pencereyi kapattım.

because” ise bir şeyi neden yaptığımızdır. 

I closed the window because it was cold.

Pencereyi kapattım çünkü soğuktu.

Biraz alıştırma yapalım.

Boşlukları because veya so ile doldurun.

I buy a lot of books __ I like reading.

He’s ill __ he’s not coming.

I can’t sleep __ I’m watching TV.

I went to bed early __ I was tired.

I don’t believe her __ she always lies to me.

Cevaplar:

I buy a lot of books because I like reading.

He’s ill so he’s not coming.

I can’t sleep so I’m watching TV.

I went to bed early because I was tired.

I don’t believe her because she always lies to me.

Konular