Comparitives and Superlatives

  • Çeviri
  • Ekstralar

Lesson 21: Comparatives and Superlatives (karşılaştırmalar ve en üstünlük derecesi)

Comparatives 

Karşılaştırmaları bir kimsenin veya bir şeyin diğerinden üstün özelliklerini belirtmek için kullanırız. 

İki türlü yapısı vardır. Birincisi

Özne + to be + (sıfat +-er) + than

veya

Özne + to be + (more + sıfat) + than

Big bigger (büyükdaha büyük)

Fast faster (hızlıdaha hızlı)

Expensive more expensive (pahalıdaha pahalı)

Örneklere göz atalım:

What is bigger, a cheetah or an elephant? Hangisi daha büyüktür, çita mı fil mi?

An elephant is bigger than a cheetah. Fil çitadan daha büyüktür.

What is faster, a cheetah or an elephant? Hangisi daha hızlıdır, çita mı fil mi?

A cheetah is faster than an elephant. Çita filden daha hızlıdır

Which is more expensive, a Ferrari or a Fiat? Hangisi daha pahalıdır, Ferrari mi Fiat mı?

Ferrari is more expensive than a Fiat. Ferrari Fiat’tan daha pahalıdır.

Superlatives 

Üstünlük derecelerini bir kimsenin, nesnenin, hayvanın veya bir kavramın en üstün özelliğini belirtmek için kullanırız.

Örneğe bakalım:

Yapı:

Özne + to be + the (fiil +est)

veya

Özne + to be + (the most + sıfat)

Örneklere göz atalım:

Big biggest (büyüken büyük)

Fast fastest (hızlıen hızlı)

Expensive most expensive (pahalıen pahalı)

What is the biggest animal on earth? Yer yüzündeki en büyük hayvan hangisidir?

The whale is the biggest animal (on earth). Yer yüzündeki en büyük hayvan balinadır.

What is the fastest animal on land? Karadaki en hızlı hayvan hangisidir?

The cheetah is the fastest animal on land. Karadaki en hızlı hayvan çitadır.

What is the most expensive car in the world? Dünyadaki en pahalı araba hangisidir?

The Ferrari 250 GTO might be the most expensive car in the world.

Dünyadaki en pahalı araba Ferrari 250 GTO olabilir.

Scene 3:

Daha fazla kural ve istisnalar için lütfen ekstra çalışma alanında verilen tabloya bakın.

RULES ABOUT STRUCTURES

Forming the comparative

Form

Rule

For example

Words of one syllable ending in 'e'.

Add -r to the end of the word.

wide - wider

Words of one syllable, with one vowel and one consonant at the end.

Double the consonant and add -er to the end of the word.

big - bigger

Words of one syllable, with more than one vowel or more than one consonant at the end.

Add - er to the end of the word.

high - higher

Words of two syllables, ending in 'y'.

Change 'y' to 'i', and add -er to the end of the word.

happy - happier

Words of two syllables or more, not ending in 'y'.

Place 'more' before the adjective.

beautiful - more beautiful

 Don't forget that some adjectives are irregular:-

  • 'good' becomes 'better'

  • 'bad' becomes 'worse'

  • 'far' becomes 'farther' or 'further'

 Forming the superlative

Form

Rule

For example

Words of one syllable ending in 'e'.

Add -st to the end of the word.

wide - widest

Words of one syllable, with one vowel and one consonant at the end.

Double the consonant and add -est to the end of the word.

big - biggest

Words of one syllable, with more than one vowel or more than one consonant at the end.

Add - est to the end of the word.

high - highest

Words of two syllables, ending in 'y'.

Change 'y' to 'i', and add -est to the end of the word.

happy - happiest

Words of two syllables or more, not ending in 'y'.

Place 'the most' before the adjective.

beautiful - the most beautiful

Don't forget that some adjectives are irregular:-

  • 'good' becomes 'the best'

  • 'bad' becomes 'the worst'

  • 'far' becomes 'the furthest'

Konular