Alphabet

  • Çeviri
  • Ekstralar

Ders 1: Alfabe

İngiliz alfebesinde 26 harf, 21 sessiz harf ve 5 sesli harf vardır.

Dinleyin ve harfleri tekrar edin.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Konular