Adverbs

  • Çeviri
  • Ekstralar

Lesson 19: Adverbs 1 (zarflar)

Sıklık zarflarına göz atalım.

Never (Hiçbir zaman)

Rarely (Nadiren)

Sometimes (Bazen)

Often (Sık sık)

Usually (Genelde)

Always (Her zaman)

Şimdi bunların cümle içinde nasıl kullanıldığına bakalım.

Özne + zarf + yüklem

I sometimes listen to music. (Bazen müzik dinlerim)

To be” fiiline dikkat edin!

Özne + to be + zarf 

It always is cold. (yanlış)

It is alwayscold. (Her zaman soğuktur) (doğru)

Sometimesve occasionallyistisnalardır. Cümle içinde başta, ortada veya sonda bulunabilirler.

Pratik yapalım. Video’yu duraklatın ve verilen zarflarla cümleleri tekrar yazın.

Rewrite the sentences using the adverbs in brackets.

I play tennis. (never)

It is warm in Los Angeles. (always)

I go to the cinema. (rarely)

I watch TV. (usually)

She reads. (often)

Studying is boring. (sometimes)

Answers:

I never play tennis.

It is always warm in Los Angeles.

I rarely go to the cinema.

I usually watch TV.

She often reads.

Studying is sometimes boring/Sometimes, studying is boring/Studying is boring sometimes.

Vocabulary:

Never – hiçbir zaman

Rarely – nadiren

Sometimes – bazen

Often – sık sık

Usually – genelde

Always – her zaman

Subject: özne

Verb: yüklem

Listen to music – müzik dinlemek

Cold: soğuk

Main: ana

Konular