KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

 

1. Koşulların Kabulu

Birlik Cad, Beysan Sitesi No:32, 34999 Avcılar/Beylikdüzü/İstanbul adresinde mukim FONO ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI VE YAYIN DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“FONO”, “biz” veya “bizim” olarak anılacaktır), sizlere (“siz” veya “sizin”) www.fono.com.tr adresinde bulunan FONO Yayınları Web Sitesini sunmaktayız. (“Web Sitesi”, ‘’Site’’), Burada yer alan veya atıfta bulunulan tüm sözleşme maddeleri, koşullar ve bildirimlere FONO Kullanım Şartları ve Koşulları (“Şartlar”) uyarınca uymanız gerekmektedir. Ayrıca, Web Sitesi’nden belirli Hizmetlere (“Hizmet”) eriştiğinizde, kullanıcılar bu tür Hizmetler için geçerli ek kurallara tabi olacaktır.

Web sitesini kullanarak Kullanım Şartları ve Koşullarını kabul ettiğinizi ve bunlara tabii olduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Web sitesinden veya içeriğinden memnun olmamanız halinde siteyi kullanmamayı tercih edebilirsiniz.

Hizmeti kullanmak için (a) 18 yaşında veya daha büyük olmalı ya da 13 yaşında veya daha büyük olup ebeveyninizin veya yasal koruyucunuzun Sözleşmeye rıza göstermesi ve (b) bizimle bağlayıcı bir sözleşmeye taraf olabilme yetisine sahip olmanız ve yürürlükteki yasalar gereği bunu yapma engelinizin olmaması gereklidir. Ayrıca, sunduğunuz tüm kayıt bilgilerinin doğru, geçerli ve tam olduğunu ve tüm zamanlarda da bu şekilde olacağını garanti etmelisiniz. 

Bizimle olan anlaşmanız, Mesafeli Satış Sözleşmesini, işbu Kullanım Şartları ve Koşulları (“Şartlar”) ile Gizlilik Politikamızı ("Anlaşma") kapsamaktadır ve sizinle FONO arasında yer alan sözleşmenin tamamını temsil etmektedir. 

Lütfen Kullanım Şartları ve Koşullarını dikkatli bir şekilde okuyunuz. Eğer bu Şartları kabul etmiyorsanız, lütfen Siteyi ve Hizmeti kullanmayınız.

2. Anlaşmaya, Şartlara ve İptale Getirilen Değişiklikler

Zaman zaman, kendi irademiz dâhilinde, Hizmet ve Anlaşma üzerinde değişiklik yapabiliriz. Ayrıca, herhangi bir zamanda, FONO’nun bazı veya tüm Hizmetlerinin işlerliğini sonlandırabilir ya da Hizmetlerin bazı özelliklerini veya FONO’nun belli bölümlerini hizmet dışı bırakabiliriz. Tüm değişiklikler ve Hizmetlerin erişim dışı bırakılması kayıtsız şartsız kendi mutlak irademizle ve size herhangi bir zorunluluğumuz ve sorumluluğumuz olmaksızın yapılacaktır. Anlaşmalarda gerekli gördüğümüz değişiklikleri yaptığımızda sizi Şartlar aracılığıyla bilgilendireceğiz. Söz konusu değişiklikler yapıldıktan sonra hâlâ Hizmeti kullanmaya devam ederseniz değişikliklere yönelik rızanızı belirtmiş ve onaylamış olursunuz.

Anlaşma, tarafınızdan veya FONO tarafından sonlandırılıncaya dek yürürlükte kalacaktır. FONO, uygun gördüğünde, Hizmetin izinsiz kullanıldığı veya böyle bir durumdan şüphelenildiği ya da Şartlara karşı gelindiği durumlar da dâhil olmak üzere, Koşulları sonlandırabilir veya Hizmete erişiminizi askıya alabilir. Eğer siz veya FONO Koşulları sonlandırırsanız veya FONO Hizmete erişiminizi askıya alırsa, FONO’nun hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır ve FONO ödemiş olduğunuz hiçbir tutarı iade etmeyecektir.

3. Fikri Mülkiyet Hakları

1. Hizmet, Site ve Hizmet'le ilgili kullanılan herhangi bir yazılım (bundan böyle "Yazılım" olarak anılır) ve Site'de ve Hizmet'teki tüm materyallerin (metinler, videolar, görüntüler ve diğer materyaller dahil) (bundan böyle "İçerik" olarak anılır) FONO ve FONO’nun lisans sağlayıcılarına ait olduğunu ve Madde 3.2’de size bahşedilen sınırlı haklar hariç olmak üzere, FONO ve lisans sağlayıcılarının Hizmet, Site, İçerik ve Yazılımla ilgili tüm Fikri Mülkiyet Hakları'nın sahibi olduğunu kabul ediyorsunuz. "Fikri Mülkiyet Hakları" ifadesi, dünyanın herhangi bir yerinde, tescil edilmiş veya edilmemiş ve bu gibi hakların bahşedilmesi için sunulmuş başvurular da dahil, telif hakları, ticari markalar, patentler, hizmet markaları, teknik uzmanlık (know-how) hakları, veri tabanı hakları, tasarım hakları ve diğer her tür ve şekildeki fikri mülkiyet hakları ile benzeri diğer koruyucu haklar anlamına gelecektir.

2. Madde 3.3 ve Madde 3.4’ün hükümlerine ve işbu Şartlara uygun hareket etmeniz kaydıyla FONO size Site, Hizmet, İçerik ve Yazılım'ı kullanmak için sınırlı, kişisel, başkalarına devredilemeyecek, lisans olarak üçüncü taraflara bahşedilemeyecek, dünya çapında geçerli ve münhasır olmayan ve sadece işbu Şartlar ve FONO’nun yazılı veya diğer herhangi bir şekilde bildirilen talimatlarına uygun olarak kişisel ve ticari olmayan bir biçimde tarafınızdan kullanılmak üzere bir lisans vermektedir.

3. Yazılım'ı kullanma lisansınız sadece Yazılım'ın nesne koduyla sınırlıdır ve uygulanacak kanunlar açık ve net bir biçimde izin vermediği takdirde, bu lisansın bir koşulu olarak Yazılım’ı kopyalamaya, değiştirmeye, Yazılım'dan diğer bir iş türetmeye, üzerinde ters mühendislik uygulamaya veya diğer herhangi bir şekilde Yazılım'ın kaynak kodunu tespit etmeye çalışmaya, Yazılım'la ilgili herhangi bir hakkı satmaya, devretmeye, lisans vermeye yetkiniz olmayacaktır. Bunlara ilaveten, bu Yazılım'ı veya herhangi bir üçüncü taraf İçeriği'ni kullanmadan önce ilave koşul ve şartları kabul etmeniz gerekebileceğini de anlamakta ve kabul etmektesiniz.

4. Madde 3.1’in yukarıdaki hükümlerine halel getirmeksizin, aşağıdakileri kabul etmektesiniz:

4.1. Site, Hizmet veya İçeriğe FONO tarafından Hizmet'e erişim için temin edilen arayüz dışında diğer herhangi bir şekilde erişim sağlamayacak veya 4.2. FONO veya ilgili üçüncü taraflarca (reklam veren üçüncü taraflar da dahil) açıkça izin verilenler hariç, Hizmet veya Yazılım'ı tamamen veya kısmen, değiştirmeyecek, kiraya vermeyecek, kiralamayacak, ödünç vermeyecek, satmayacak, dağıtmayacak veya bunlara dayanan türev işler üretmeyeceksiniz.

5. Tüm FONO’nun ticari markaları, hizmet markaları, ticari adları, logoları, alan adları ve FONO’nun diğer özelliklerinin yegâne mülkiyet hakkı FONO veya lisans verenlerine aittir. Bu lisans size FONO veya FONO ticari markalarını, hizmet markalarını, ticari adları, logoları, alan adlarını ve FONO’nun diğer özelliklerini ticari veya ticari olmayan şekilde kullanma hakkını vermemektedir. 

4. Hizmet Satışları

Bir Hizmet satın aldığınız durumlarda, tüm detaylara www.fono.com.tr adresinden erişim sağlanabilir. Bu bölümün aşağıda yer alan 4. maddesinde belirtilen şartlar, Hizmete erişim ve bu hizmetlerin kullanımı için de geçerlidir. Bu 4. madde ve İşbu Şartlarda ortaya konulmuş diğer koşullar arasında bir anlaşmazlık olması durumunda, 4. maddedeki şartlar geçerli olacaktır. Hizmeti kullanan şahıs siz olsanız da olmasanız da aşağıda belirtilen koşullar geçerlidir. Hatta, başka bir kişinin bu hizmetleri kullanımına olanak sağlayan ve/veya başka bir birey adına ödeme yapan (bir öğrenci, çalışan, temsilci, üstlenici ya da temsilci diğer şahıslar gibi) üçüncü bir şahıs iseniz bile burada belirtlilen koşullar geçerli olacaktır. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın FONO tarafından konmuş anlaşma uyarınca Hizmeti kullanıyorsanız ve başka bir birey adına ödeme yapan ve/ veya başka bir kişinin Hizmeti kullanımına olanak sağlayan üçüncü şahıs iseniz o halde aşağıdaki koşullar, FONO tarafından yürürlüğe konmuş anlaşma şartları ile ihtilafa düşecektir, dolayısıyla üçüncü şahsın anlaşma şartları geçerli olacaktır.

1. Web sitesindeki Hizmetler için sipariş verme süreci, satın almak istediğiniz ürün ile işleme devam etme sürecinde siparişinizi kontrol etmenize imkan verir. Lütfen ödeme yapma kısmına gelmeden önce siparişinizin detaylarını kontrol edin. Her Hizmet satın alışınızda size bir onay e-postası göndereceğiz. Bu Şartlara tabi olan Siz ve FONO arasındaki Hizmet ile ilişkili sözleşme, yukarıda bahsi geçen onay e-postasını gönderdiğimiz zamanda oluşturulacaktır.

2. Bir sipariş vererek, söz konusu Hizmet(ler) için öngörülen ücretleri kredi kartı ya da FONO tarafından kabul edilen herhangi bir ödeme şekli ile ödemeyi, bahsi geçen Hizmet(ler) ile ilişkili KDV (mevcut ise) ve diğer herhangi bir ücret veya tutarı da dahil olmak üzere, kabul etmiş olursunuz (bu ücretler üzerinde ayrı olarak FONO ile anlaşılmış olabilir). Her Hizmet için en son fiyatlandırmalar burada belirtilmiştir: www.fono.com.tr. Ayrıca, bu ücretlerin zaman zaman değişebileceğini onaylamış ve kabul etmiş olursunuz. 

3. FONO, ödeme işlemini gerçekleştirme sürecini güvence altına aldığından emin olmak için güvenli ödeme hizmet sağlayıcılarını kullanır.

4. Abonelik esaslı Hizmetlerin ödemesi peşin olarak yapılır.

5. Abonelik esaslı Hizmet otomatik olarak yenilendiğinde ücret mevcut abonelik sürenizin bitiminde kredi kartınızdan otomatik olarak alınır. Aboneliğiniz, eğer iptal etmezseniz, aynı süre kadar yenilenir. Aboneliklerin süresi, abonelik boyunca abone olunmuş Hizmetin kullanılmamasından ötürü dolmaz. Aboneliğinizin süresini dilediğiniz zaman hesap bilgilerinizi görüntüleyerek kontrol edebilirsiniz.

6. Ödemeyi yapmadan önce lütfen şunu dikkate alın: Bu Hizmet koşullarında aksinin ( aşağıda tanımlanmış 14 Günlük Parayı Geri Verme Garantisi de başta olmak üzere) açıkça belirtilmemiş olması halinde ya da aksi FONO ile yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, peşin olarak yapılmış hiçbir meblağ geri ödenmeyecektir.

7. Herhangi bir Hizmet satın alımını iptal edebilir ve her ne sebeple olursa olsun, ilk satın alma işleminizi takip eden ilk 14 iş günü içinde FONO’dan ödemenin iadesini talep edebilirsiniz. Ancak alınan ürünün kullanım süresi abonelik alarak uzatılmışsa, alınan abonelik deneme süresine tabi değildir, iade edilemez.

8. FONO, bir veya birden fazla Hizmete erişiminizi ve/veya kullanımınızı derhal ve herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin şu gibi durumlarda geçici olarak durdurabilir ya da sonlandırabilir:

8. 1. Kuralları ihlal ettiğinize ya da bahsi geçen Şartlar dahilinde çelişkili eylemlerde bulunduğunuza dair FONO'nun herhangi bir kanıtı ya da inanmak için bir nedeni varsa; veya

8. 2. FONO, 8. madde uyarınca hesabınızı geçici olarak durdurma ya da sonlandırma veya genel olarak Hizmeti kullanımınıza son verme ve askıya alma hakkına sahiptir.

5. Kullanıcı aktiviteleri

1. Hizmetin olanaklarından yararlanabilmek için geçerli bir FONO hesabına sahip olmanız gerekmektedir. FONO hesabı açtırmak için, Sitedeki kayıt işleminin gerektirdiği şekilde kullanıcı adı, geçerli bir e-posta adresi ve diğer bilgileri (bundan böyle "Kayıt Verileri" olarak anılacaktır) temin ederek FONO’ya kaydolmanız gerekmektedir.

2. Şifreniz ve hesabınızla ilgili bilgilerin gizli tutulmasına ve şifreniz veya hesabınız kullanılarak gerçekleştirilecek tüm hareketlerle ilgili tüm sorumluluk tamamen size aittir. Her hesap bireysel olarak kullanılmak zorundadır ve başkalarına devredilemez. Bu bilgiler göz önünde bulundurularak şunları kabul etmiş olursunuz:

2. 1. Hesabınızı bireysel olarak kullanacağınızı ve başkaları ile paylaşmayacağınızı ve

2. 2. Şifrenizin veya hesabınızın izinsiz kullanılması durumunda ve/veya sair bir ihlal veya güvenlik açığı söz konusu olduğunda durumu FONO'ya derhal yazılı olarak bildireceğinizi.

3. Şunları kabul etmektesiniz:

3. 1. Hizmet kayıt formunda da belirtildiği gibi kendinizle ilgili doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz bilgiler sağlayacağınızı ve

3. 2. Kayıt Verilerinin sürekli doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz kalmasını temin etmek adına, Kayıt Verilerini gerektikçe güncelleyeceğinizi.

4. Hizmete girdiğiniz verileri, hesap bölümüne girerek istediğiniz anda değiştirebilirsiniz.

5. Hizmetlerden herhangi biri durdurulmuş veya iptal edilmişse, söz konusu Hizmetin içinde Hizmet kapsamına giren her türlü bilgiye erişiminizi durdurabilir ya da silebiliriz. FONO, Hizmetlerin iptalinin bir sonucu olarak var olabilecek bilgi kaybı hususunda hiçbir mesuliyeti kabul etmez.

6. İzinsiz ve hileli kullanıma karşı hesabınızı ve satın aldığınız Hizmetleri korumanız gerekmektedir. Hizmetlerinizin herhangi bir izinsiz veya hileli kullanımında ya da hesabınızın tehlike altında olduğundan şüphelendiğiniz her durumda lütfen bizi derhal [email protected] adresinden bilgilendirin.

7. Hesabınızın izinsiz ve hileli kullanımını ihbar etmeden önce FONO'ya ödenen meblağların geri ödemesi yapılmaz. FONO, hesabın veya Hizmetlerin herhangi bir izinsiz veya hileli kullanımı halinde kullanıcının hesabını kapama ya da iptal etme hakkına sahiptir.

8. FONO’nun açık bir biçimde yazılı onayını almadan Hizmetin herhangi bir bölümünü, Hizmetin kullanımını veya Hizmete erişimi kopyalama, çoğaltma, satma, yeniden satma veya diğer herhangi bir şekilde kendi çıkarınız için kullanma hakkına sahip olmadığınızı kabul ediyorsunuz.

9. FONO işbu Madde 5’in hükümlerine uygun hareket etmemenizden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacak ve yükümlü tutulamayacaktır.

6. Teknoloji sınırlamaları ve değişiklikleri

1. FONO, Hizmeti çalışır tutmak için makul çaba harcayacaktır. Ancak, belirli teknik zorluklar veya bakım zaman zaman geçici kesintilere yol açabilir. FONO, düzenli olarak ve herhangi bir anda Hizmetin işlevlerini ve özelliklerini, bildirim yaparak veya yapmadan, geçici ya da kalıcı olarak size yükümlülük olmaksızın tümünü değiştirme veya sona erdirme hakkını saklı tutmaktadır. FONO’nun Hizmeti sürdürme, destekleme, yükseltme veya güncelleme ya da Hizmet kanalıyla tüm belirli içerikleri sunma konusunda hiçbir zorunluluğunun olmadığını anlıyor ve onaylıyorsunuz.

7. Gizlilik ve Güvenlik Politikası

1. Site ve Hizmetlerin belirli özelliklerine erişim sağlamak için FONO’ya kayıt olmanız ve burada bir hesap oluşturmanız gerekecektir. Kayıt esnasında elde edilen bilgiler ve hesabınıza ilişkin bilgiler işbu Şartlara ve Gizlilik Politikamıza tabi olacaktır. İzin almadan kendiniz dışında biri için Hesap oluşturmayacağınızı, Hesap oluştururken verdiğiniz tüm bilgilerin gerçek, doğru ve eksiksiz olduğunu ve Hesabınıza ilişkin bilgilerin her zaman gerçek, doğru ve eksiksiz olmasını sağlayacağınızı beyan ve taahhüt edersiniz.

2. FONO’yu kullanımınız ve FONO ile bağlantılı olarak veya FONO aracılığıyla sizin hakkınızda toplanan herhangi bir kişisel bilgi veya diğer bilgiler Gizlilik Politikamız'a tabidir.

8. Kişisel Verilerin İşlenmesine Onay Verme

1. Sizin tarafınızdan verilen veya sitedeki aktiviteleriniz aracılığıyla oluşturulan kişisel veriler benzeri olan kişisel bilgileriniz, size dil eğitimi sunmak amacı için, müşteri hizmeti için veya sizin ve bizim aramızda olan dil eğitimi sözleşmesini yerine getirmenin bir başka gerekliliği olarak FONO tarafından işlenecektir. 

2. FONO, ilgi alanlarınıza dayalı özel promosyonlar dâhil olmak üzere, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi pazarlamak için, üçüncü kaynaklardan elde edilen sizinle ilgili bilgilerle birleştirilmiş olan kişisel bilgilerinizi kullanabilirler. 

3. Aşağıda yer verilen adres üzerinden bizimle iletişime geçmek suretiyle, her zaman, doğrudan pazarlama amacıyla kişisel bilgilerinizin kullanılması için bize verdiğiniz onayı geri çekme ve itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 

4. Yasal bir yükümlülüğe uymak ya da yasal taleplerin tesisi, uygulanması veya savunulması için daha fazla tutulması gerekmediği takdirde, hangi amaçla toplanmış olursa olsun, kişisel verilerinizi, sadece, yasaların ve piyasa koşullarının gerektirdiği zaman sınırlarına uygun olarak muhafaza edeceğiz. İzninizi geri çekmediğiniz sürece kişisel verilerinizi pazarlama amacıyla muhafaza edeceğiz.

5. Sizinle ilgili olarak FONO’nun elinde olan bilgilerin bir kopyasını, ya da standart veri koruma hükümlerinin bir kopyasını isterseniz veya kişisel verilerin düzeltilmesini ya da silinmesini veya kişisel verilerin işlenmesine kısıtlama getirmeyi ya da bunun haricinde bizim işlememize itiraz etmeyi veya veri taşınabilirliği hakkınız kullanmayı isterseniz, lütfen [email protected] adresi üzerinden iletişime geçiniz. Daha fazla ayrıntı için bize ait Gizlilik Politikası'na bakın.

9. Ücretler ve Ödemeler

1. FONO Sitesindeki birçok materyal ve özelliklerden yalnızca Hizmet satın alarak yararlanabilirsiniz. İşbu Anlaşma uyarınca, Siteye bağlanmanızdan doğan her türlü ücretten siz sorumlu olursunuz. FONO, Sitede yayımlanan ve e-posta yoluyla üyelerine gönderilen bir bildirim sonrasında kayıt ücretlerini herhangi bir zamanda değiştirme veya yeni fiyatlar belirleme hakkını saklı tutar.

2. Mevcut kursunuzun satın alma ayrıntılarına FONO Web sitesinin hesap bölümünden ve kursu satın aldığınızda yürürlüğe giren Mesafeli Satış Sözleşmesinden ulaşabilirsiniz (ödeme planı ve iptal politikasına ilişkin ayrıntılar dâhil).

3. FONO, FONO Web Sitesi üzerinde yaptığınız her türlü kredi kartı işleminin kesinlikle güvenli olduğunu garanti eder. Web sitesinden aylık abonelik aldıysanız, kaydınız her 30 günde bir standart ücret (veya diğer promosyonlar söz konusu olduğunda seçtiğiniz kota) üzerinden otomatik olarak yenilecektir. Aylık aboneliğinizi [email protected] adresine e-posta göndererek ya da hesap bölümünden iptal edebilirsiniz.

10. Tazminat

1. Burada belirtilen herhangi bir beyan veya garanti ihlalinden doğan veya bunun neden olduğu makul avukatlık ücretleri ve ilgili maliyet ve giderleri dahil olmak üzere tüm makul öngörülebilir zarar, masraf, tazminat, maliyet, iddia ve taleplere karşı FONO ve ortakları, görevlileri, yöneticileri, acenteleri, iş ortakları, çalışanları, lisans verenleri, temsilcileri ve üçüncü taraf sağlayıcıları sorumlu tutmayacak ve tazmin edeceksiniz. Bu kapsamda sizin tarafınızdan tazminata tabi başka herhangi bir konunun savunması ve yürütmesini, masrafları bize ait olacak şekilde münhasıran üstlenme hakkımız saklıdır ve böyle bir durumda, bu gibi bir savunma ile makul olarak tamamen iş birliği yapmayı ve mevcut herhangi bir savunmayı ileri sürmeyi kabul ediyorsunuz.

2. Hizmetlerin kullanımından doğan veya buna ilişkin tüm hak iddiası veya dava hakkının, aksini belirten herhangi bir nizamname ya da yasa dikkate alınmaksızın, bu hak iddiası veya dava hakkının ortaya çıkmasından itibaren 1 yıl içerisinde mahkemeye taşınması gerekir. Bu tür herhangi bir hak iddiası veya dava açma hakkının bu 1 yıl içerisinde mahkemeye taşınmaması halinde, bu hak iddiası veya dava hakkı sonsuza kadar yasaklanır.

11. Fesih

FONO olarak Hizmetlerimize veya Hesabınıza erişiminizi sonlandırma, askıya alma, değiştirme veya silme hakkını Kendi takdirimize bağlı olarak aşağıdaki belirtildiği gibi saklı tutarız: Bu Koşulların birine uymaz veya bunları ihlal ederseniz FONO, önceden haber vermeksizin size derhal dava açabilir. Bu bölüm uyarınca dava açılması durumunda satın almış olabileceğiniz Hizmetlerin kullanımına ilişkin Size karşı herhangi bir sorumluluğumuz yoktur. Satın almış olabileceğiniz Hizmetlerimize ilişkin erişim kaybınızın hiçbir koşul altında telafisini veya geri ödemesini almayacağınızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

12. Çeşitli Hükümler

1.Sözleşmenin Bütünlüğü Bu Şartlar ve Eğitimlerimizde yayınlanmış Size uygulanabilir politikalar, konu ile ilgili olarak taraflar arasındaki anlaşmanın bütününü oluşturmakta olup bu konu ile ilgili olarak taraflar arasında önceki tüm yazılı veya sözlü anlaşmaların yerini alır.

2.Bölünebilirlik Bu Şartların herhangi bir hükmünün yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu anlaşılırsa bu hükmün bu Şartlardan ayrılabilir olduğu varsayılacak ve bu Şartlardaki diğer hükümlerin geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.

3.Feragat FONO, Anlaşmanın tamamından veya herhangi bir bölümünden feragat edebilir. Siz, Anlaşmadan feragat edemez ya da bu lisansın altında yer alan haklarınızı üçüncü kişilere devredemez veya alt lisanslayamazsınız. Şartların belirlediği hükümlerden herhangi birisi, hangi sebepten ötürü ve hangi kapsamda olursa olsun, geçersiz kılınır ya da uygulanamazsa bu geçersizlik ya da uygulanamama durumu Şartlarda yer alan diğer hükümleri herhangi bir şekilde etkilemeyecek, geçersiz ya da uygulanmaz kılmayacaktır ve bu hükmün uygulanması kanunlarca izin verilen ölçüde zorlanabilecektir.

13. Uyuşmazlıkların Çözümü

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. FONO politikaları veya uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde, lütfen bize sitedeki iletişim bilgilerinden ulaşın.