WHERE

  

Where soru sözcüğü, what gibi, soru halinde bir cümlenin başında bulunur. Anlamı "nerede"dir.


Where is this? Bu nerededir?
Where is that? Şu nerededir?
Where is it? O nerededir?
Where is the chair? Sandalye nerededir?
Where are the dogs? Köpekler nerededir?