WHAT IS THIS?

  

İngilizcede en basit soru cümlelerinden biri What is this? soru cümlesidir. Sözcük anlamları aşağıdaki tabloda gördüğünüz gibi olan bu cümlenin Türkçesi “Bu nedir?” soru cümlesidir. Bu cümledeki this yerine that sözcüğünü koyarak What is that? “Şu nedir?” şeklinde de kullanabiliriz.


What Ne
is ...dir
this bu