There is, There are (Olumsuz, Soru)

  

There is ve there are ile yapılmış cümleleri soru haline getirmek için is ve are cümle başına getirilir.


There is ve there are cümlelerinin olumsuz şekilleri ise is ve are sözcüklerinden sonra not getirilerek yapılır.


Is there a shop near the house? Evin yanında bir dükkân var mı?
Are there two cats on the bed? Yatağın üstünde iki kedi var mı?
There isn't a clock on the wall. Duvarda bir saat yoktur.
There aren't two women in the room. Odada iki kadın yoktur.