there is, there are

  

There sözcüğü is ve are ile birlikte, aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi kullanılırsa, "vardır, mevcuttur" anlamını verir.


There is a teacher in the room. Odada bir öğretmen var.
There is a woman near the window. Pencerenin yanında (yakınında) bir kadın var.
There are ten students in the garden. Bahçede on öğrenci var.
There are dogs under the bed. Yatağın altında köpekler var.