Kelimeyi ezberleyin.

and

ve

This is a teacher, and that is a student.

Bu bir öğretmendir ve şu bir öğrencidir.