Onluk Sayılar

  

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 arasındaki sayıları elde etmek için de, yine 20 ile 30 arasındakiler için olduğu gibi bunlara 1 ile 10 arasındaki sayıları eklemek yeterlidir. Şimdi 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,100, 1000 sayılarının nasıl yazıldığını öğrenelim:


thirty otuz
forty kırk
fifty elli
sixty altmış
seventy yetmiş
eighty seksen
ninety doksan
hundred yüz
thousand bin