SAYILAR (Numbers)

  

İngilizcede 1'den 20'ye kadar rakamlar şöyledir:


Dikkat edin, 13'ten başlayarak 19'a kadar olan sayıları yapmak için rakamlara -teen ilave edilir. Yalnız 13 ve 15 rakamlarına -teen ilave edilirken three ve five sözcüklerinde küçük değişiklikler olur.


one bir
two iki
three üç
four dört
five beş
six altı
seven yedi
eight sekiz
nine dokuz
ten on
eleven on bir
twelve on iki
thirteen on üç
fourteen on dört
fifteen on beş
sixteen on altı
seventeen on yedi
eighteen on sekiz
nineteen on dokuz
twenty yirmi